loading
views
1 reacties
Henk Geurtsen

Toeslag uren en StiPP pensioen

Henk Geurtsen is de oprichter van Flex-Experts en werkt sinds 1976 voor het grootste deel van zijn carrière binnen de flexbranche. In 1987 heeft Henk zich zelfstandig gevestigd. Hij heeft zich zowel in de rol van adviseur als (interim)manager gespecialiseerd in de uitvoering van wet-en regelgeving, het optimaliseren van de bedrijfsprocessen, projectmanagement bij implementatie van systemen en het stroomlijnen van inhuurprocessen bij grote inleners, waaronder Managed Service Provider trajecten. Hij is zowel werkzaam geweest binnen het MKB als voor grote organisaties. Als manager heeft Henk veel te maken gehad met niet soepel lopende communicatie en onderlinge samenwerking binnen de meest uiteenlopende organisaties. Vanuit zijn passie voor mensen en hun manier van samenwerken is bij Henk het idee ontstaan om een planmatige aanpak te ontwikkelen voor de al jarenlange problematiek dat ruim 70% van de verandertrajecten binnen organisaties niet het gewenste doel behaalt en dus als feitelijk mislukt moet worden beschouwd. Het concept “Op zoek naar Goud” geeft antwoord op de oorzaken van het mislukken en zorgt voor een aanpak waardoor elke organisatie tot de succesvolle 30% kan gaan behoren. X

Toeslag uren en StiPP – wat telt mee bij de grondslag voor pensioen?

Voor zowel de kostprijsberekening als de feitelijke loonbetaling is het van groot belang om goed vast te stellen welke looncomponenten meetellen voor de pensioengrondslag.

Een item waarover (nog) geen eenduidig standpunt bestaat is de toepassing van de ORT-uren. Over het 100% gedeelte van de toeslag/onregelmatigheidsuren bestaat wel duidelijkheid: dit loon telt mee voor de pensioengrondslag.

StiPP pensioen
Het toeslagpercentage
Hoe om te gaan met het loon over het gedeelte toeslag uren is minder helder. Een voor de hand liggende interpretatie is om alleen het 100% gedeelte van de toeslag uren tot de grondslag te rekenen en de toeslag buiten beschouwing te laten.

Op deze manier wordt het door veel organisaties toegepast. StiPP blijkt hier (nu) anders naar te kijken en heeft in voorkomende gevallen een correctie opgelegd wanneer over het toeslagpercentage geen pensioenpremie is afgedragen.

Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe het nu echt moet, terwijl StiPP in een aantal gevallen al wel een standpunt heeft ingenomen.

Als u op het toeslaggedeelte niet meetelt bij de pensioengrondslag ontstaat er een dilemma: op voorhand afdragen aan StiPP, of een eventuele naheffing afwachten. In ieder geval is het van belang om na te gaan of in de tariefafspraken over het toeslagdeel van de ORT-uren de pensioenpremie wel of niet is meegenomen in de calculatie.

Als u hierover van gedachten wilt wisselen, neem dan contact met ons op. Wij volgen in ieder geval de ontwikkelingen op de voet en zullen hierover een update plaatsen zodra dit mogelijk is.

Henk Geurtsen, FlexKnowledge

Reacties op dit artikel

 • Auteur: Henk Geurtsen Datum:

  Geachte heer Burger, Beste Peter,

  De StiPP heeft er uiteraard geen boodschap aan wat Freepack wel of niet kan verwerken. Om een goed advies te geven over het innemen van standpunten is het van belang dat ik het concept rapport van Providius bekijk.

  Wilt u contact met mij opnemen?
  https://flex-experts.nl/contact/

  Met vriendelijke groet,
  Flex-Experts
  Henk Geurtsen

Reageren:

*

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek