loading
views

Gehandicaptenzorg snijdt fors in flexschil

Gehandicaptenzorg snijdt fors in flexschil

Ruim 16 procent van de organisaties in de gehandicaptenzorg schrijft rode cijfers, ondanks het feit dat er is gesneden in flexibele arbeidskrachten. 

Door stijgende bedrijfslasten, hogere personeelskosten en gelijkblijvende inkomsten, zijn de resultaten het afgelopen jaar sterk afgenomen. In 2012 was de gehandicaptenzorg nog de best presterende deelsector in de zorg qua rendement (2,7 procent), in 2013 is dat gedaald tot 1,3 procent. Dit blijkt uit de jaarlijkse analyse van 174 jaarverslagen van zorgorganisaties actief in de gehandicaptenzorg door Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg, en Verstegen accountants en adviseurs.

De resultaten in de sector staan onder meer onder druk door de afschaffing van de zogenaamde ‘Agema’-gelden (intensiveringsmiddelen). Doordat deze middelen in 2013 zijn afgeschaft, zijn de bedrijfsopbrengsten gestabiliseerd op circa € 8,1 miljard. De bedrijfslasten zijn daarentegen met circa anderhalf procent gestegen naar ruim € 7,8 miljard. De toegenomen bedrijfslasten worden veroorzaakt door de stijging in de personeelskosten.

Personeelskosten Gehandicaptenzorg, bron Intrakoop

Snijden in flexibele schil en minder vacatures
Na jaren van toenemende flexibilisering en stijgende kosten voor personeel niet in loondienst (zzp’ers en uitzendkrachten), zijn deze kosten in 2013 fors gedaald met 9 procent. Ook dit is een signaal dat de sector voorsorteert op een periode van krimp door fors te snijden in de flexibele schil. Ook het aantal vaste krachten daalt na jaren van groei met gemiddeld plus 3 procent in de afgelopen jaren.

Inkoopkosten
Frank Kaptein, directeur/bestuurder van Intrakoop: “Uit ons onderzoek blijkt dat de gehandicaptensector de flexibele schil van personeel dat niet in loondienst is, vrijwel volledig heeft wegbezuinigd. Voorkomen moet worden dat organisaties moeten gaan snijden in de kwaliteit van zorg om te overleven.”

Zie meer informatie in de Jaarverslagenanalyse 2013 Sectorrapport Gehandicaptenzorg.

Bron: Intrakoop, 21 oktober 2014

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek