loading
views

CBS: Aantal mensen in bijstand neemt toe

CBS:  Aantal mensen in bijstand neemt toe

Het aantal mensen in de bijstand is in het tweede kwartaal van 2014 met 8 duizend toegenomen tot 434 duizend. 

Dit heeft het CBS vandaag bekendgemaakt.Het aantal mensen met bijstand is net zo snel gegroeid als een jaar geleden. Daarmee zijn de tekenen van een zich herstellende arbeidsmarkt nog niet zichtbaar in de bijstand.

Bijstand blijft sterk stijgen, ondanks herstellende arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt vertoonde in de eerste helft van 2014 tekenen van voorzichtig herstel. Het aantal vacatures vertoonde een lichte stijging, de WW daalde en het aantal banen nam minder snel af. Het aantal personen in de bijstand nam echter nog steeds sterk toe. Een daling van het aantal WW’ers leidt niet onmiddellijk tot een daling van het aantal bijstandsontvangers. Overigens komt slechts een klein deel van de WW’ers als hun recht op WW voorbij is in de bijstand terecht.

Bijna de helft van bijstandsontvangers heeft al drie jaar of langer de uitkering
Personen met een bijstandsuitkering hebben doorgaans een grotere afstand tot de arbeidsmarkt dan bijvoorbeeld WW’ers of schoolverlaters. Van de bijstandsontvangers van 27 jaar of ouder heeft naar schatting de helft drie jaar of langer de uitkering. Onder de 45-plussers met bijstand geldt dit voor twee derde.

Bron: CBS, 29 augustus 2014

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek