loading
views

Participatiewet “doelgroepen analyse ontbreekt”

| Participatiewet » |


In de huidige opzet van de Participatiewet ontbreekt elke analyse van doelgroepen op de arbeidsmarkt, zegt Geert-Jan Waasdorp (Intelligence Group) in zijn opiniebijdrage in het FD. Het aantal arbeidsgehandicapten dat kan en wil werken wordt overschat.

In het vervolg op de Participatiewet, de Quotumwet, wordt een aantal van 125.000 extra arbeidsmarktgehandicapten vastgelegd. Intelligence Group twijfelt eraan of dit aantal beschikbaar is en ook daadwerkelijk wil of kan werken. Het maximale kwantitatieve potentieel onder Wajongers is slechts 64.000 personen (War for Wajong, Intelligence Group).

Intelligence Group

Bovendien is er geen informatie over de manier waarop ze zich oriënteren en hoe en waar je ze zou kunnen werven.

De wervingskosten vallen hoog uit
Waasdorp: “Uit onze analyses blijkt dat een groot deel van de arbeidsgehandicapten moeilijk te realiseren arbeidswensen en -eisen heeft, en heel voorzichtig is met het opgeven van allerlei zekerheden. Ook is het nu al lastig om een Wajonger te vinden, omdat deze groep niet eenvoudig uit de kaartenbakken van het UWV te ontsluiten is, noch op andere manier makkelijk te bereiken is. De wervingskosten van een arbeidsgehandicapte zullen daardoor hoger uitvallen dan de (gemiddeld) € 4200 voor een ‘gewone’ werknemer (bron: recruitmentkengetallen 2013).”

Volgens IG leidt dit tot de situatie dat het goedkoper is om de boete van 5000 euro te betalen dan werkelijk een kandidaat te werven.

Bron: FD.nl, 25 augustus 2014 en Intelligence Group 

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek