loading
views

DPA Group H1 2014 omzet +17%

DPA Group H1 2014 omzet +17%

DPA Group N.V. realiseert verdere omzet- en winstgroei in eerste halfjaar 2014

Hoofdpunten eerste halfjaar 2014
• Verdere omzet- en winsttoename
• Succesvolle integratie overnames in segment Techniek & ICT
• Verdere versterking van activiteiten in veelbelovende niches

Financiële hoofdpunten
• Omzetstijging met 17% tot 40,1 miljoen euro (H1 2013: 34,3 miljoen)
• Stijging brutowinst met 32% tot 9,7 miljoen euro (H1 2013: 7,4 miljoen)
• EBITDA: 3,0 miljoen euro (H1 2013: 2,0 miljoen)
• Eigen vermogen per 30 juni 2014: 42,8 miljoen euro (31 december 2013: 41,8 miljoen)
• Aandeel gerealiseerde uren door eigen professionals 78% (H1 2013: 76%)

> Zie het persbericht

> Zie ook de verkorte geconsolideerde financiële overzichten

“De stabiele resultaten en toegenomen winstgevendheid bij DPA zijn mede te danken aan onze focus op het leveren van onderscheidende kennis en kunde. Versterking van de toegevoegde waarde voor opdrachtgevers en aantrekkelijk werkgeverschap blijven belangrijke doelstellingen, evenals het verkrijgen van extra schaalvoordelen door autonome groei en acquisities. Ook in het eerste halfjaar van 2014 hebben we geïnvesteerd in nieuwe activiteiten in veelbelovende niches en we zullen dit blijven doen”, aldus CEO Eric Winter.

Resultaatontwikkeling
In het eerste halfjaar van 2014 heeft DPA Group verdere groei van de omzet en winstgevendheid gerealiseerd. De omzet groeide met 17% tot 40,1 miljoen euro (H1 2013: 34,3 miljoen), voornamelijk gedreven door de overnames in 2013. De brutowinst voor bijzondere en eenmalige baten en lasten steeg naar 9,7 miljoen euro (H1 2013: 7,4 miljoen). De genormaliseerde brutomarge voor bijzondere en eenmalige baten en lasten bedraagt 24,2% (H1 2013: 21,5%).
Het in het tweede halfjaar van 2013 overgenomen DPA CreditForce droeg 0,9 miljoen euro bij aan de omzet en 0,2 miljoen euro aan de brutowinst. De technische professionals van het in dezelfde periode bij de groep gevoegde DPA Technipower droegen 1,7 miljoen euro bij aan de omzet en 0,4 miljoen euro aan de brutowinst, terwijl de raadgevende ingenieurs van DPA Cauberg-Huygen 3,0 miljoen euro bijdroegen aan de omzet en 1,1 miljoen euro aan de brutowinst.

In totaal hebben de in 2013 verworven activiteiten 5,6 miljoen euro bijgedragen aan de omzet van DPA en 1,7 miljoen euro aan de brutowinst. De totale goodwill die is verantwoord in het kader van deze transacties bedraagt in totaal 0,8 miljoen euro.

Nieuwe activiteiten
DPA IT Security streeft naar een prominente positie op het gebied van business information security en heeft haar positie verder versterkt in de eerste jaarhelft. Naast de professionele inzet van hoogwaardige security specialisten, worden onder de naam DPA B-Able security management advies en programmamanagement diensten aangeboden.

In juni is de DPA business unit ‘DPA Processing & Technology’ gestart. DPA Processing & Technology bemiddelt technische professionals voor strategische en uitvoerende functies in de sectoren food, farmacie, FMCG, energie, (petro)chemie en industrie. De focus ligt op de vakgebieden process, quality en safety management.

Meer eigen medewerkers in verhouding tot inzet zzp’ers
Het aandeel gerealiseerde uren door de inzet van eigen professionals is toegenomen tot 78% (H1 2013: 76%). Dit heeft een positief effect op de brutomarge aangezien de gerealiseerde marges bij zelfstandige professionals lager zijn dan bij inzet van eigen professionals en past in de doelstelling van DPA om het aandeel van de opbrengsten gerealiseerd door eigen medewerkers te laten groeien.

Lees meer in de bron

Bron: DPA Group, 18 augustus 2014

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek