loading
views

Handhaving verbod schijnzelfstandigen transportsector

Handhaving verbod schijnzelfstandigen transportsector

De rechter in Groningen deed 20 juni j.l. uitspraak in het kort geding, waarin stichting VNB namens FNV Bondgenoten een verbod op het bemiddelen van schijnzelfstandigen in de Transport had geëist.

In deze zaak heeft het bemiddelingsbureau van Pieter van der Wal volgens FNV zo’n veertig schijnzelfstandigen (Bulgaren en Nederlandse chauffeurs) naar Nederlandse transportbedrijven bemiddeld.

De rechter stelt dat de vakbond Van der Wal een paar keer heeft aangemaand, maar verder niet veel actie heeft ondernomen tegen het bedrijf. De rechter vindt ook dat als hij een verbod had opgelegd 40 zzp’ers hun werk verliezen, en dat vindt hij te ingrijpend.

Behoedzaamheid – situatie is lang gedoogd
De rechter geeft aan dat de gevolgen behoedzaamheid vragen. Hij acht het niet verstandig om in een kort geding vooruit te lopen op de uitkomst van een bodemprocedure. De vakbond wil de kwestie bij de KIWA aankaarten. Het bestuursrechtelijk traject dat mogelijk volgt is met waarborgen omkleed. Daar kan beter op de zaak worden ingegaan dan tijdens een kort geding. In het bijzonder ook de omstandigheid dat de bestreden handelswijze kennelijk jarenlang is gedoogd.

Volgens Inspectie is constructie in strijd met Wet Wegvervoer Goederen
Edwin Atema van Stichting VNB: “Het is jammer dat de rechter zich niet wil wagen aan een verbod, mede omdat het bedrijf al sinds 2008 op deze manier opereert. Hij geeft met zijn uitspraak aan dat de bal in deze zaak bij de Inspectie ligt. Ons doel was aantonen dat de constructie niet klopt en deze stoppen. Dat is toch bereikt, doordat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu concludeert op basis van haar eigen onderzoek dat de handelwijze van het bemiddelingsbureau in strijd is met de Wet Wegvervoer Goederen. Nu is het van belang dat ze ook handhaven.”

KIWA
Het verstrekken van de aanwijzingsbeschikkingen door de KIWA is volgens FNV Bondgenoten een rommeltje.
Vakbondsbestuurder Egon Groen: “Er zijn duizenden bureautjes die zo’n beschikking krijgen van de KIWA, maar waar niemand op controleert. Wij pleiten voor 1 loket met duidelijke bevoegdheden. Dat zou heel goed de NIWO (Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie) kunnen zijn. Anders krijg je een wildgroei met deze gevolgen.”

Aanwijzingsbeschikking
Volgens bevindingen van de Inspectie (ILT) wordt in bovengenoemde zaak de aanwijzingsbeschikking niet gebruikt waarvoor deze bedoeld is. “Het is feitelijk niet het bemiddelingsbureau dat chauffeurs ter beschikking stelt, maar het zijn de zzp’ers die zichzelf ter beschikking stellen en gebruik maken van de verklaring van ter beschikkingstelling. Deze werkwijze sluit niet aan op de Regeling wegvervoer goederen”, aldus de Inspectie.
Volgens de FNV leidt de constructie ook tot prijsdumping en onrechtmatige concurrentie op de markt, waardoor de positie van de Nederlandse beroepschauffeur (verder) onder druk komt te staan.

Bron: FNV, 20 juni 2014 en Transport-Online, 20 juni 2014

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek