loading
views

Rijksoverheid beperkt inhuur payrollkrachten

De Rijksoverheid moet niet meer gebruik maken van payroll, vindt PvdA-Tweede Kamerlid Mariëtte Hamer.

Zij is een van de initiatiefnemers van het wetsvoorstel Zekerheid voor flexibiliteit. De fracties van PvdA en SP pleiten daarmee voor de afschaffing van alle vormen van payrolling.

AgentschapNL en Rijkswaterstaat
Binnen de Rijksoverheid maken AgentschapNL en Rijkswaterstaat gebruik van payrolling. Minister Asscher van SZW heeft toegezegd dat hij tot actie overgaat.

Afgelopen jaar is in enkele aanbestedingen door het Rijk al aangekondigd dat het gebruik van payrolling wordt gestopt of sterk ingeperkt in afwachting van de politieke en bestuurlijke besluitvorming.

Citaat uit de aanbesteding van DUO, d.d. 22 juli 2013

[…] De bestuurlijke en politieke besluitvorming inzake de inzet van payrollmedewerkers is op het moment van publicatie van de onderhavige aanbesteding nog niet bepaald. DUO houdt hiermee rekening bij de inzet van payroll als inhuurvorm binnen haar eigen organisatie. Dit betekent concreet dat, totdat er duidelijkheid komt, geen nieuwe inhuuropdrachten voor payrollmedewerkers zullen worden geplaatst. […]

Citaat uit de aanbesteding van IFAR 2014, d.d. 11 november 2013

[…] Agentschap NL wordt per 1 januari 2014 samengevoegd met Dienst Regelingen. Agentschap NL, tot op heden binnen het Rijk (en de IFAR 2010 Raamovereenkomsten) de grootste afnemer van payrolldienstverlening, zal de inhuur op basis van Payrolling in 2013/2014 echter zeer sterk gaan afbouwen. […]

[…] Bij het inschakelen van flexibele arbeid zijn de principes van goed werkgeverschap en goed Opdrachtgeverschap van groot belang. Een belangrijk principe is dat structureel werk zoveel mogelijk structureel wordt ingevuld via een passende arbeidsrelatie. Het is dan ook de verwachting dat overheidsdiensten voor de meer langdurige werkzaamheden gebruik gaan maken van (tijdelijke) aanstellingen, als die mogelijkheid daartoe bestaat. Deze gedragslijn zal leiden tot afbouw van Payrolling bij de Rijksoverheid. De afbouw van deze inhuurvorm bij de Rijksoverheid zal beheerst plaats gaan vinden. Als voorwaarde geldt daarbij dat overheidsdiensten die payrollen nu nog als inhuurvorm inzetten, niet in continuïteitsproblemen mogen komen. Voorkomen moet worden dat noodzakelijke werkzaamheden niet meer uitgevoerd kunnen worden en dat waardevolle kennis verloren gaat. Overheidsdiensten moeten daarom kunnen differentiëren in het tempo waarmee Payrolling afgebouwd wordt. Om deze reden besteedt Opdrachtgever Payrolling als inhuurvorm nog eenmaal (voor de laatste maal) aan voor een periode van 1 jaar met een verlengingsmogelijkheid van maximaal 12 maanden. De nieuwe Raamovereenkomsten voor Payrolling bieden de overheidsdiensten aldus de mogelijkheid om op een rechtmatige wijze invulling te geven aan hun capaciteitsbehoefte en op zorgvuldige wijze om te gaan met de afbouw van Payrolling. […]

Voortgaande strijd tegen payrolling
De PvdA gaat verder met haar strijd tegen payrolling. Ook gemeenten zouden het gebruik van payroll moeten stoppen, vindt Mariëtte Hamer. “De PvdA staat voor gelijk loon voor gelijk werk. Payrollconstructies waren ooit bedoeld voor kleine werkgevers die op deze manier hun werkgeverslasten konden uitbesteden. De constructie wordt nu echter misbruikt om mensen onder het cao-loon te betalen. Dat zorgt voor oneerlijke concurrentie en dergelijke arbeidsuitbuiting past niet bij een gemeente.” Lees meer

Lees ook > Uitspraken minister Lodewijk Asscher, SZW: Werken aan goede flex

Bron: Rijksoverheid Aanbestedingen 2013 / 2014 en PM.nl

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek