loading
views

AVV CAO Metalektro 2014-201619 maart 2014

AVV CAO Metalektro 2014-2016

Download: > AVV CAO Metalektro 2014-2016

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de CAO Metalektro.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 14 maart 2014, nr. 4334, onder UAW nr. 11535.

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek