loading
views

AVV CAO Groothandel in Textiel 201419 maart 2014

AVV CAO Groothandel in Textielgoederen 2014

Download: > AVV CAO Groothandel Textiel 2014

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 14 maart 2014, nr. 4300, onder UAW nr. 11536.

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek