loading
views

Ontslag dreigt voor 200 ambtenaren met payroll- en uitzendcontract

Ontslag dreigt voor 200 ambtenaren met payroll- en uitzendcontract

Eind april dreigt er ontslag voor ruim tweehonderd payrollers en uitzendkrachten die al jaren werken bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

De aanbesteding met de payrollorganisatie CapitalP eindigt per 1 mei en RVO.nl start dan een proces voor invulling van de vacatures. Herplaatsingskandidaten en collega’s op IF-basis met een ambtenarenstatus komen als eersten in aanmerking voor deze functies. Payrollers en uitzendkrachten die dit werk al jaren doen, mogen ook solliciteren op hun eigen functies en sluiten daarbij achteraan in de rij aan.

Payrollers en uitzendkrachten willen gelijke behandeling
Marcel Nuyten, onderhandelaar cao’s uitzendbranche bij FNV Bondgenoten: “Het is van de gekke dat werknemers die dit werk al jaren doen op deze manier worden behandeld en gediscrimineerd, enkel en alleen omdat zij officieel geen ambtenaar zijn maar payroller of uitzendkracht. Payrollers en uitzendkrachten verdienen een gelijke behandeling als de collega’s met een ambtelijke aanstelling binnen RVO.nl. Wat ons betreft zijn zij net zoveel ambtenaar als de rest. En dit ‘ambtenaarschap’ gaan we in een procedure ook opeisen.”

Handtekeningen actie
De payrollers en uitzendkrachten willen een gelijke behandeling als hun collega ambtenaren. Om deze wens kracht bij te zetten bieden zij 600 handtekeningen aan tijdens het DGO-overleg tussen Maarten Camps (Secretaris Generaal van Economische Zaken) en de vakbonden. “Deze handtekeningen zijn van onze ambtelijke collega’s die ons beschouwen als gelijkwaardige collega’s. Wij willen een echte baan bij de overheid”, aldus een andere payroller die ook al zeven jaar voor de overheid werkt en ook uit angst niet met naam wil worden genoemd.

Achtergrond
Binnen voormalig SenterNovem, EVD, AgentschapNL en Dienst Regelingen (nu allen RVO.nl) was het gebruikelijk werknemers twee jaar in dienst te nemen via een payroll- of uitzendconstructie alvorens een ambtenarencontract werd aangeboden. Wisselende opdrachtenpakketten van ministeries moesten immers kunnen worden opgevangen met een percentage inhuur, de nu zogenoemde flexibele schil.

De grootste groep van de CapitalP’ers werkt gemiddeld al langer dan zes jaar voor RVO.nl; de uitzendkrachten zelfs al tien jaar. Tijdens sollicitaties werd veelal beloofd dat men ambtenaar zou worden. De opdrachtenpakketten vanuit ministeries zijn in de loop der jaren niet kleiner geworden.

Bron: FNV Bondgenoten, 17 maart 2014

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek