loading
views

Onderhandelingsresultaat CAO PGGM 2013-201517 maart 2014

Naam
CAO PGGM

Onderhandelingsresultaat CAO PGGM 2013-2015
> Onderhandelingsresultaat CAO PGGM 2013-2015

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 september 2013 tot en met 31 december 2015.

Loonsverhogingen
Loonsverhoging:
– per 0,75% 01-01-2015
– per 0,75% 01-10-2015

Eenmalige uitkering:
– 0,5% per 01-07-2014
– 0,5% per 01-07-2015

Arbeidsvoorwaarden
– De variabele beloning van maximaal 10% en 15% (hoofdstuk 4 artikel 4 huidige cao) komt te vervallen per 01-01-2014. De medewerkers die hierdoor hun variabele beloning verliezen, worden hiervoor gecompenseerd met een toeslag. Deze compensatietoeslag bedraagt op jaarbasis 50% van de maximaal te behalen variabele beloning, gerekend met het januarisalaris van 2014.
– Het percentage van 6,5% van de eindejaarsuitkering kan worden verhoogd met maximaal 2 procentpunten. Deze verhoging wordt alleen uitgekeerd wanneer het bedrijfsresultaat na vennootschapsbelasting in het desbetreffende jaar hoger is dan nul.
– PGGM zal in 2014 en 2015 de vakbondscontributie over 2013, 2014 en 2015 van de leden van de vakorganisties waarmee de cao is afgesloten, vergoeden.
– Het cafetariaplan wordt uit de cao gehaald en als een aparte regeling voortaan afgestemd met de ondernemingsraad. Aanleiding hiervoor is gelegen in het feit dat de elementen uit het cafeteriaplan invloed hebben op de werkkostenregeling die in 2013 binnen PGGM is ingevoerd.
– De vergoeding van het werkgeversdeel van de pensioenpremie tijdens ouderschapsverlof zal op een andere wijze plaatsvinden. Dit vanwege de eis van PFZW dat pensioenverzekering tijdens onbetaald verlof via vrijwillige voortzetting moet worden gerealiseerd. Indien de medewerker gekozen heeft om de pensioenregeling bij ouderschapsverlof vrijwillig voort te zetten, zal PGGM een deel van de pensioenpremie op declaratiebasis jaarlijks achteraf vergoeden.

Bron: De Unie, 6 maart 2014

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek