loading
views

DPA Group 2013 omzetgroei 9%

DPA Group 2013 omzetgroei 9%

DPA Group N.V. realiseert in 2013 verdere verbetering omzet en winstgevendheid.

Vandaag heeft DPA Group haar jaarcijfers gepubliceerd.
> Zie het volledige persbericht

Hoofdpunten 2013
• Acquisitie en integratie van CreditForce, Technipower en Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs
• Versterking marktpositie in ‘Techniek & ICT’
• Groei met nieuw opgestarte activiteiten en uitbouw specialismen vanuit bestaande business units
• Meer toegevoegde waarde voor klanten en professionals door eigen initiatieven op het gebied van opleidingen en kennisontwikkeling

Financiële hoofdpunten 2013
• Omzetgroei met 9%: 71,1 miljoen euro (2012: 65,1 miljoen)
• Groei genormaliseerde brutowinst met 10%: 17,5 miljoen euro (2012: 16,0 miljoen)
• Stijging genormaliseerde EBITDA met 26%: 5,1 miljoen euro (2012: 4,0 miljoen)
• Eigen vermogen per 31 december 2013: 41,8 miljoen euro (31 december 2012: 38,2 miljoen)

Quote Eric Winter, CEO
“Het afgelopen boekjaar heeft DPA verdere voortgang gemaakt in het realiseren van de in 2011 ingezette groeistrategie. Deze is gericht op het creëren van toegevoegde waarde voor opdrachtgevers en professionals. Schaalvergroting door autonome groei en overnames blijft belangrijk uit oogpunt van kostenefficiëntie en investeren in de benodigde markt- en kennisontwikkeling. Onze diversiteit en omvang dragen er bovendien toe bij dat het omzetaandeel van raamcontracten, mantelovereenkomsten en projecten toeneemt. In 2014 verwachten we onze marktposities verder te kunnen versterken, mede gesteund door de voorzichtige tekenen van economisch herstel.”

Toelichting op jaarresultaten 2013

Resultaatontwikkeling
In aanhoudend uitdagende marktomstandigheden heeft DPA in 2013 verdere groei van de omzet en winstgevendheid gerealiseerd. De omzet groeide met 9 procent tot 71,1 miljoen euro (2012: 65,1 miljoen). De brutowinst voor bijzondere en eenmalige baten en lasten nam toe tot 17,5 miljoen euro (2012: 16,0 miljoen). De genormaliseerde brutomarge voor bijzondere en eenmalige baten en lasten bedraagt 24,6 procent (2012: 24,5 procent).

DPA CreditForce is vanaf 29 juli 2013 meegeconsolideerd en droeg 0,9 miljoen euro bij aan de omzet en 0,4 miljoen euro aan de brutowinst. Het vanaf 3 oktober 2013 meegeconsolideerde DPA Technipower droeg 0,9 miljoen euro bij aan de omzet en 0,2 miljoen euro aan de brutowinst. DPA Cauberg-Huygen is vanaf 19 september 2013 meegeconsolideerd en droeg 1,7 miljoen euro bij aan de omzet en 0,5 miljoen euro aan de brutowinst.

Het in 2012 geacquireerde Benkis Interim Professionals droeg 11,9 miljoen euro bij aan de omzet en 2,7 miljoen euro aan de brutowinst (2012: 8,7 miljoen euro omzet en 1,9 miljoen euro brutowinst). Het eveneens in 2012 overgenomen Benkis Training & Coaching droeg 1,0 miljoen euro bij aan de omzet en 0,3 miljoen euro aan de brutowinst (2012: 0,5 miljoen euro omzet en 0,2 miljoen euro brutowinst).

De genormaliseerde EBITDA bedraagt 5,1 miljoen euro (2012: 4,0 miljoen). In 2013 is het operationele resultaat beïnvloed door opstartkosten van nieuw opgestarte activiteiten. Het effect hiervan op de EBITDA is 0,4 miljoen euro (2012: 0,2 miljoen euro).

Integratie CreditForce
Op 1 augustus 2013 heeft DPA de detacheringsactiviteiten van CreditForce Holding en de hieraan verbonden maatschappijen overgenomen. 26 medewerkers van CreditForce zijn in dienst getreden bij DPA. Via ‘DPA CreditForce Professionals’ kan DPA haar klanten nu ook voorzien van expertise op het gebied van credit management, debiteurenbeheer, incassomanagement en kredietanalyse.

Integratie Technipower en Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs
Per 19 september 2013 heeft DPA de bedrijfsactiviteiten van Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs (‘CHRI’) overgenomen en met 63 CHRI-professionals de nieuwe business unit ‘DPA Cauberg-Huygen’ gevormd. De hoogwaardige dienstverlening van DPA Cauberg-Huygen bevindt zich op het snijvlak van technische expertise (onder andere bouwfysica) en specialistische kennis van wet- en regelgeving rond veiligheid, milieu, luchtkwaliteit, geluidshinder en duurzaamheid. Met deze kennis en ervaring kan DPA opdrachtgevers ondersteunen bij projecten op het gebied van industriële ontwikkeling, infrastructuur en woning- en utiliteitsbouw.

Op 3 oktober 2013 volgde de overname van de bedrijfsactiviteiten van ingenieursbureau Technipower. De 53 professionals van Technipower zijn in dienst getreden van de nieuwe DPA business unit ‘DPA Technipower’. DPA Technipower richt zich op projectmanagement en detachering van professionals in de techniek, met name op het gebied van mechatronica, werktuigbouwkunde en elektrotechniek. Met de overnames van Technipower en Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs versterkt DPA haar marktpositie in het segment ‘Techniek & ICT’.

Bron: DPA Group, 11 maart 2014

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek