loading
views

Baanbrekend Alkmaar samenwerking verlengd

Baanbrekend Alkmaar samenwerking verlengd

De samenwerking ‘Baanbrekend’ tussen de Gemeente Alkmaar en Randstad wordt verlengd.

Baanbrekend Alkmaar is een samenwerking tussen de gemeente Alkmaar, Randstad en het WNK. De doelstelling in Alkmaar is om in mei dit jaar 155 plaatsingen te realiseren. De samenwerking is in mei 2013 gestart en wordt gezien de succesvolle resultaten, ook na mei 2014 met nog een jaar verlengd.

Het initiatief is landelijk gestart in 2010 en bedoeld voor uitkeringsgerechtigden uit de Wet Werk en Bijstand met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Dit houdt in dat mensen binnen drie tot zes maanden bemiddelbaar moeten zijn naar werk.

Samenwerking
Inge Dijkstra, Operationeel directeur Randstad HR Solutions: “De kracht van dit initiatief is samenwerking.”
De plaatsingen kunnen kortdurend zijn maar de bedoeling is om ze een duurzaam karakter te geven. In 78 procent van de gevallen betreft de plaatsing dan ook werk voor langer dan 6 maanden.

Wethouder Hamberg is tevreden over dit resultaat: “Baanbrekend helpt mensen aan het werk en beperkt bovendien de uitgaven van WWB uitkeringen. Mensen die aan het werk zijn hoeven immers geen aanspraak meer te doen op een uitkering. Dit bespaart de gemeenschap uitkeringslasten, maar het meest positieve resultaat is dat mensen weer aan het werk zijn en daarmee in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Dit alles heeft een positieve invloed op de zelfredzaamheid van burgers.”

Bron: Baanbrekend Alkmaar.nl, maart 2014

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek