loading
views
0 reacties
Niels Huismans

Soepele samensmelting tussen vast en flex?

Niels Huismans is als consultant bij FastFlex verantwoordelijk voor Business Development. FastFlex is een onafhankelijke sourcing partner en managed service provider op het gebied van resourcemanagement. FastFlex draagt zorg voor de volledige keten van inhuur: van het proactief benchmarken van de inhuurtarieven tot het afwikkelen van alle contractgerelateerde zaken. Niels richt zich vanuit zijn marktexpertise op het creëren van meerwaarde voor huidige en nieuwe klanten. Daarnaast is hij één van de initiatiefnemers van de Freelancer of The Year Awards, dat dit jaar voor het eerst georganiseerd wordt. Kijk voor meer info op www.fastflex.nl of http://www.freelanceroftheyear.nl/ X

Een soepele samensmelting tussen vast en flex?
Eigenlijk streven we allemaal hetzelfde ideaal na: voor een zo gunstig mogelijk tarief toegang krijgen tot de beste diensten, producten en kwaliteit. We streven dit niet alleen na in ons privéleven, ook binnen het bedrijfsleven is dit van groot belang. Wanneer we inzoomen op de invulling van de flexibele schil, is dat doel niet altijd makkelijk te bereiken. Dat komt onder andere doordat de vaste en flexibele schil steeds dichter naar elkaar toe groeien en de verschillende afdelingen hier nog niet voldoende op ingespeeld zijn. Inkopers zijn lang niet meer alleen verantwoordelijk voor de aanname van externe professionals. Ook HR-professionals en business managers worden betrokken bij de invulling van de flexibele schil. Dit komt een efficiënt inhuurproces niet automatisch ten goede. Hoe kunnen organisaties deze samensmelting van de vaste en flexibele schil juist voor zich laten werken?

Hechtere samenwerking
Doordat de tweedeling tussen vast en flexibel steeds meer zal gaan verdwijnen, is het belangrijk dat HR-professionals, inkopers en business managers beter gaan samenwerken. Dat is extra belangrijk aangezien ook de interne flexibele schil (zoals oproepkrachten en vakantiewerkers) en de externe flexibele schil (freelancers, zelfstandige professionals en gedetacheerde professionals) dichter naar elkaar toe groeien. Ik merk in de praktijk dat er binnen bedrijven vaak een pittige ‘interne strijd’ gevoerd wordt. Business managers willen meer inspraak over welke professionals inhaken bij hun project, maar dit moet geregeld worden ‘via’ inkoop – iets dat onbedoeld voor frustratie zorgt. Uit onderzoek blijkt bovendien dat zelfstandige professionals juist willen dat business managers de inhuur van externen verzorgen, terwijl organisaties zelf vinden dat dit bij inkoop en HR moeten liggen. Toch zie je in de praktijk wel dat HR een rol speelt bij de inhuur van zelfstandige professionals. Veel organisaties worstelen met kennisontwikkeling, kennisborging en het binden en boeien van hun externe personeel. Om hier op in te spelen wordt HR wel betrokken, maar helaas gebeurt dit vaak pas aan het einde van het proces in plaats van het begin. En dat is zonde, want HR-professionals hebben juist goed zicht op welke hard en soft skills er nodig zijn bij een bepaald type project. Wanneer HR-professionals, inkopers en business managers beter zicht hebben op elkaars werk en de invulling van de vaste en flexibele schil, kan het gehele inhuurproces efficiënter ingericht worden. Hoe vaak komt het niet voor dat vaste medewerkers in een bepaald project geplaatst kunnen worden, terwijl de afdeling inkoop dacht externe professionals nodig te hebben? Als de samenwerking tussen inkoop, business en HR verbetert hoeft dit niet meer voor te komen.

Innovatieve inhuurmodellen
Voor een soepele samensmelting van de vaste en flexibele schil is het ook belangrijk dat de inhuurmarkt transparanter wordt. Uit recent benchmarkonderzoek van FastFlex en Metri naar de inhuurtarieven van externe IT-professionals blijkt dat de meeste organisaties nauwelijks zicht hebben op deze tarieven. Het onderzoek laat zien dat organisaties vooral van eigen ervaringen uitgaan en zich weinig richten op externe kennis en informatie. Om dat probleem aan te pakken zijn innovatieve inhuurmodellen die dynamische tarieven aanmoedigen belangrijk. Dat betekent concreet dat er elke keer opnieuw naar het tarief van een zelfstandige professional gekeken wordt. Is het tarief voor deze functie, voor dit project en op dit moment marktconform? In de toekomst zullen deze dynamische tarieven steeds meer de norm worden. Ik verwacht dat daarbij een realtime benchmarktarief ontstaat voor bepaalde functies in combinatie met de hard skills en soft skills van een professional. Organisaties moeten zichzelf de volgende vraag stellen bij het inhuren van een professional voor een opdracht of project: is dit de beste professional, met de juiste kwaliteiten, tegen het beste tarief op het juiste moment?

Meer flexibiliteit
Wanneer HR-professionals, inkopers en business managers beter gaan samenwerken rond de inzet van interne en externe professionals en daarbij scherper kijken naar de tarieven in de markt, dan zijn zij voorloper in de samensmelting van vast en flexibel. Door deze betere samenwerking zullen ook zaken zoals kennisborging, talentontwikkeling en binden en boeien van professionals verbeteren. Dit zal bovendien bijdragen aan ons ideaal van de beste kwaliteit tegen het meest gunstige tarief, wat we altijd zullen blijven nastreven.

Niels Huismans, Business Developer bij FastFlex

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek