loading
views

Nuon pakt inlenersverantwoordelijkheid Eemshaven op

Nuon pakt inlenersverantwoordelijkheid Eemshaven op

Nuon gaat er op toezien dat werknemers die aan de slag gaan bij grote projecten volgens de regels betaald krijgen door aannemers en onderaannemers.

De afspraken volgen op meldingen van diverse misstanden bij de bouw van twee energiecentrales in de Eemshaven. Hier is anderhalf jaar lang over onderhandeld tussen elektriciteitsbedrijf Nuon en de vakcentrale FNV.

Zo’n 60.000 man hebben aan de centrales van Nuon en RWE in de Eemshaven gewerkt. Vooral bouwvakkers uit Oost- en Zuid-Europa.

FNV-Eemshaven
FNV-Eemshaven: “De meeste werknemers kregen niet waar ze recht op hadden. De mensen waren in dienst van onderaannemers die weer werkten voor andere onderaannemers. Het CAO-loon werd zelden correct uitbetaald, toeslagen werden ingehouden. De opdrachtgever greep niet in.”

Uitzendbureau Krekel: “Opdrachtgevers bleven buiten schot”
“Als een auto van een ton na drie jaar voor 100 euro wordt aangeboden, weet je dat er iets niet klopt”, zegt David Krekels. Zijn uitzendbureau leverde zo’n 300 Oost-Europese steigerbouwers voor de Eemshaven. De opdrachtgever bepaalde het tarief. Als je de prijs niet accepteerde, deed een ander dat wel.

Zijn werknemers waren tevreden, zegt hij. Maar geheel volgens de regels ging het niet. Ze werden allemaal geregistreerd als assistent en ook als zodanig betaald. Terwijl een aantal in werkelijkheid een andere functie had. Krekels liep tegen de lamp en moest na een conflict met de vakbond een nabetaling doen. Het bedrijf ging failliet. Zijn opdrachtgevers bleven buiten schot.

OESO richtlijnen
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft richtlijnen opgesteld voor verantwoord maatschappelijk ondernemen. De richtlijnen schrijven voor dat opdrachtgevers verantwoordelijk zijn voor wat er gebeurt op de bouwplaats.

Het Nationaal contactpunt OESO-richtlijnen ziet toe op de naleving van de richtlijnen. Maar de richtlijnen verplichten tot niets. Volgen de huidige wetgeving kan een opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen bij onderaannemers.

Ketenaansprakelijkheid
Minister Asscher van Sociale Zaken wil bedrijven nu wettelijk verplichten toe te zien op de naleving van cao-afspraken en regels. Nuon belooft in het vervolg toe te zien op de naleving van de regels in de hele keten.

Bron: NOS, 5 februari 2014

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek