loading
views

ABU: CAO’s beperken kansen op de arbeidsmarkt

ABU: CAO’s beperken kansen op de arbeidsmarkt

Veel CAO’s beperken ten onrechte de kansen op werk voor uitzendkrachten. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De beperking is in strijd met de Europese uitzendrichtlijn en schadelijk voor een gezonde arbeidsmarkt. De ABU hoopt dat CAO-partijen gehoor geven aan de oproep van de Stichting van de Arbeid tot heroverweging van beperkende bepalingen. Als dat wederom niet tot resultaten leidt, is het aan de minister om maatregelen te nemen, aldus de uitzendkoepel.

Weinig gebeurd
De Nederlandse Staat heeft het wegnemen van beperkingen in (inleen-)CAO’s aan de CAO-partijen overgelaten. Ondanks diverse oproepen van de Stichting van de Arbeid is er in de afgelopen jaren echter nauwelijks iets gebeurd aan de beperkingen.

Nadelig voor deelname arbeidsmarkt
De ABU is van mening dat het beperken van uitzendwerk in CAO’s vooral nadelig is voor deelname aan de arbeidsmarkt waarbij uitzenden een belangrijke rol vervult. Ruim een derde van de mensen die uit de WW weer aan het werk komen, doet dat via een uitzendbureau. Dat geeft aan dat het uitzenden mensen kansen geeft op werk van waaruit men weer verder kan doorstromen op de arbeidsmarkt.

Bron: ABU.nl, 10 februari 2014

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek