loading
views

Nieuwsbrief Loonheffingen 2014, derde uitgave

Nieuwsbrief Loonheffingen 2014, derde uitgave

De Belastingdienst heeft de derde uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 gepubliceerd.

> Download Nieuwsbrief Loonheffingen 2014, 3e uitgave

Informatie over de volgende onderwerpen:
1 Aanpassing van het partnerbegrip
2 Regeling van vrije vergoeding en verstrekkingen een jaar verlengd
3 Pseudo-eindheffing hoge lonen (crisisheffing) een jaar verlengd
4 Afschaffen afdrachtvermindering onderwijs
5 Aanpassingen afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O)
6 Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten
7 Gevolgen Modernisering Ziektewet
8 Depotservice vervangt g-rekeningen
9 Niet op tijd betalen wordt strafbaar
10 Wijziging in het percentage van de heffingsrente
11 Veranderingen heffingskortingen
12 Hoogte loon en bijdrage voor Zvw of buitenlandse wettelijke zorgverzekering
13 Bijtelling voordeel privégebruik auto
14 Pensioenleeftijd omhoog naar 67 jaar
15 AOW-leeftijd omhoog
16 Stamrechtvrijstelling vervallen
17 Sofinummer afgeschaft
18 Uiterste aangiftedatums aangepast
19 Premiekorting jongere werknemers
20 Hogere betaalverzuimboete als u te laat, niet of te weinig betaalt
21 Hoger gebruikelijk loon aanmerkelijkbelanghouders
22 Reisbesluiten Binnen- en Buitenland: mogelijke veranderingen
23 Correctiefactor gebruiken bij tabel 2a en 2b
24 AgentschapNL opgegaan in Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
25 Tarieven, bedragen en percentages per 1 januari 2014

Bron: Belastingdienst, 5 februari 2014

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek