loading
views

AWVN: cao-lonen stijgen 1,5% in 2014

AWVN: cao-lonen stijgen 1,5% in 2014

De cao-lonen gaan in 2014 met ongeveer 1,5 procent omhoog.

Die verwachting spreekt werkgeversvereniging AWVN uit in zijn maandelijkse bericht over het verloop van de cao-onderhandelingen.

Geen loongolf
Volgens gegevens van AWVN zijn op dit ogenblik voor het jaar 2014 al cao-afspraken gemaakt voor ruim een miljoen werknemers. Deze cao’s kennen een gemiddelde loonstijging van 1,2 procent op jaarbasis. Gegeven de iets oplopende trend in het cao-overleg komt AWVN uit op een voorspelling van 1,5 procent voor het gehele jaar. Dit jaar moeten circa 425 collectieve contracten worden vernieuwd voor bijna 3 miljoen werknemers. AWVN voorziet dat, net als in 2013, de onderhandelingen overschaduwd zullen worden door onzekerheid over de economie en dat van een loongolf geen sprake zal zijn.

AWVN ontwikkeling cao-lonen in 2014

‘FNV-eis van 3% onrealistisch’
AWVN wijst er in zijn toelichting op dat de FNV-eis van 3 procent ‘onrealistisch’ is. ‘Werkgevers begrijpen dat werknemers, na enkele jaren van koopkrachtverlies, meer hechten aan een hogere contractloonstijging. Maar het kan niet zo zijn dat de rekening van de recessie en het door de overheid veroorzaakte koopkrachtverlies eenzijdig bij werkgevers neergelegd wordt. Hoewel de economie in 2014 voorzichtig lijkt aan te trekken, zullen we in 2014 nog veel negatieve koppen in de kranten tegenkomen. De naweeën van de recessie zijn bij veel werkgevers nog duidelijk voelbaar.’ De door vakbonden gehanteerde confrontatiekoers met stakingen is volgens AWVN contraproductief want ‘slecht voor bedrijven en slecht voor de werkgelegenheid’.

De loonstijgingen in de zeven akkoorden die vakbonden en werkgevers in januari met elkaar overeenkwamen komt uit op bijna 1,7 procent. Dat is boven het gemiddelde van 1,4 procent in 2013.

Bron: AWVN, 4 februari 2014

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek