loading
views

Toepassing weektabel voor uitzendkrachten wederom verlengd

Tabeltoepassing uitzendbureaus bij in- en uitdiensttreden uitzendkrachten wederom verlengd

Eind 2012 heeft de Belastingdienst aangegeven dat met ingang van 1 januari 2014 de tabeltoepassing moet plaats vinden volgens de dan geldende wettelijke regeling. Dit was een verlenging van het mogen toepassen van de week tabel bij in- en uitdiensttreding met één jaar.

Inmiddels heeft de Belastingdienst aangegeven dat de oriëntatie op de tabeltoepassing voor loonheffing nog niet zodanig is, dat besluitvorming kan plaatsvinden over eventuele wijzigingen in de wet- en regelgeving op dat punt. Daarom is besloten tot verlenging van de gebruikte toepassing met nogmaals één jaar tot 1 januari 2015.

Een uitzendonderneming die tot dusver in de weken van de in- en uitdiensttreding de weektabel toepast mag dit ook in het jaar 2014 voortzetten, als aannemelijk is dat de heffingsgeschillen relatief gering zijn.

Bron: FlexWijzer, 30 oktober 2013

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek