loading
views

STOOF sectorplan voor de uitzendbranche

STOOF sectorplan voor de uitzendbranche

Het kabinet heeft tweemaal 300 miljoen beschikbaar gesteld voor de financiering van sectorplannen.
Plannen waarvoor de gelden beschikbaar worden gesteld moeten voldoen aan minstens twee van de 7 gestelde thema’s, welke bestaan uit:

1. Arbeidsinstroom en begeleiding jongeren
2. Behoud oudere vakkrachten
3. Arbeidsinstroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
4. Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid
5. Scholing
6. Van-werk-naar-werk van met ontslag bedreigden (sectoraal en intersectoraal)
7. Goed werkgeverschap en goed werknemerschap

Het bestuur van STOOF zegt te voldoen aan  zeker 4 thema’s en heeft ingestemd om 1,5 miljoen in te zetten voor het indienen van een sectorplan waardoor de middelen verdubbeld worden naar 3 miljoen. 2 miljoen is bedoeld voor recent werkloos geworden flexkrachten en 1 miljoen ten behoeve van het opleiden van flexkrachten voor de techniek.
In de ruwe schets voor het sectorplan voor de uitzendbranche wordt een korte schets van de aanpak besproken.

Bron: STOOF, 26 augustus 2013

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek