loading
views

FNV Bondgenoten: maak beleidsregels Contracting duidelijker

FNV Bondgenoten: maak beleidsregels Contracting duidelijker

FNV Bondgenoten heeft in een brief aan minister Asscher van Sociale Zaken gevraagd om de Beleidsregels voor contracting – het uitbesteden van werk – aan te passen.

Volgens FNV Bondgenoten worden de vaste personeelsleden verdrongen door contracting.

“Onduidelijke wetgeving”
De vakbond wil dat de wet duidelijker wordt, zodat werknemers niet afhankelijk zijn van het oordeel van de individuele rechter. De bond verwijst naar de uitspraak in de ontslagzaak bij bloembinderij Sierafor. De rechter gaf toestemming voor het ontslag van 37 vaste werknemers, nadat Sierafor het werk had uitbesteed aan een contractingbedrijf dat Poolse flexkrachten inzette. Eerder had het UWV geen toestemming gegeven voor het ontslag van de werknemers. FNV Bondgenoten wijdt dit aan onduidelijke wetgeving.

> Rechtszaak Sierafor: contracting is goedkoper, vaste werknemers ontslagen


Uit de brief van FNV Bondgenoten:
“Contracting verdringt steeds vaker het werk van vaste personeelsleden. Deze ontwikkeling baart ons ernstig zorgen; zorgen die wij reeds eerder met u hebben gedeeld. Wij zijn van mening dat er op korte termijn met een oplossing gekomen moet worden.
Het aanpassen van de wet overgang van onderneming duurt jaren, als dat al mogelijk is.
Het aanpassen van de beleidsregels is volgens ons noodzakelijk om te bewerkstelligen dat op korte termijn het fenomeen contracting kan worden aangepakt. De Beleidsregels bieden op dit moment onvoldoende garantie dat het plaatsmaken van vast personeel voor contracting niet meer voor zal komen. Dat bewijst de uitspraak van de kantonrechter in Leiden. […]

Uw toezegging dat het UWV de nu ingeslagen weg zal blijven vervolgen, biedt volgens ons onvoldoende garantie dat contracting niet langer het vaste personeel zal verdringen. Immers, werkgevers hebben nog steeds de mogelijkheid om ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan de kantonrechter te verzoeken, al dan niet na eerst een ontslagvergunning bij het UWV te hebben aangevraagd. Werkgevers kunnen het UWV dus passeren in de hoop bij de kantonrechter het gewenste resultaat te kunnen behalen. Ook achten wij de kans nog steeds aanwezig dat in het geval van contracting wel een ontslagvergunning wordt verleend, omdat de Beleidsregels nu eenmaal geen eenduidige oplossingsrichting geven voor deze situatie. Veel blijft dus overgelaten aan de oordeelsvorming van de individuele UWV-medewerker.

Een aanvulling op de Beleidsregels, waarbij duidelijk als uitgangspunt wordt genoteerd dat geen ontslagvergunning wordt verleend wanneer sprake is van contracting, waar het gaat om het uitbesteden van kerntaken aan derdebedrijven lijkt ons noodzakelijk. Wij stellen voor een aanpassing te doen op Hoofdstuk 7 van de Beleidsregels, die zou moeten inhouden dat in beginsel een ontslagvergunning wordt geweigerd als kernactiviteiten worden uitbesteed aan derden. Het doel dient te zijn dat de werknemers het werk volgen, onder dezelfde voorwaarden als zij bij het uitbestedende bedrijf ontvingen. Als al een vergunning verleend kan worden, dan onder strikte voorwaarden, zoals dat moet zijn gebleken dat de uitbesteding voor het voortbestaan van het bedrijf noodzakelijk is en het personeel dat de werkzaamheden voor de werkgever uitvoert in de gelegenheid is gesteld deze werkzaamheden onder dezelfde voorwaarden bij de aanbesteder voort te zetten.”


Sociaal akkoord
In het Sociaal Akkoord zijn afspraken gemaakt over de aanpak van ontduikingsconstructies.
Citaat: ‘Bij aanbesteding, uitbesteding of (schijn)faillissement de werknemers, die het betreffende werk doen, het werk volgen met behoud van arbeidsvoorwaarden’.
Voor 1 oktober a.s. zullen de vakbeweging en de werkgevers een advies geven aan het kabinet.

Bron: FNV Bondgenoten, 30 mei 2013

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek