loading
views

Social Media nog weinig benut bij sollicitaties

Social Media nog weinig benut bij sollicitaties

Bijna de helft van de Nederlanders (45%) geeft de voorkeur aan het sturen van een gerichte sollicitatie om in beeld te komen bij bedrijven waar ze willen werken, gevolgd door een open sollicitatie, met 44%.

Social media worden door 8 procent van de Nederlanders gebruikt. Alleen jongeren maken hier iets vaker gebruik van om in beeld te komen bij potentiële werkgevers. Ook schrijven zij zich meer in bij talentpools. Dit blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van onderzoeks- en adviesbureau Intelligence Group waar per kwartaal 5.000 personen voor worden ondervraagd.

Gerichte sollicitatie meest gebruikt
Nederlanders kiezen vooral voor een gerichte sollicitatie om in beeld te komen met werkgevers. Meer dan een kwart zet daarnaast het eigen netwerk in. ZZP’ers daarentegen gebruiken het vaakst hun netwerk om in contact te komen met bedrijven (44%). Daarnaast maken Nederlanders met een hogere opleiding, meer gebruik van hun eigen netwerk dan Nederlanders met een lager opleidingsniveau. De (potentiële) Nederlandse beroepsbevolking kiest er vooralsnog voor om via de geijkte kanalen in beeld te komen en minder voor nieuwere kanalen, zoals social media en talentpools.

Manieren om in beeld te komen bij bedrijven

  • Via een gerichte sollicitatie: 45%
  • Via een open sollicitatie: 44%
  • Ik zet mijn eigen netwerk in: 27%
  • Ik benader de recruiter: 10%
  • Ik benader bedrijven via social media: 8%
  • Ik schrijf me in bij talentpools: 7%

Talentpools en social media vooral gebruikt door jongeren
Het inschrijven bij talentpools of het benaderen van bedrijven via social media is nog geen gemeengoed in Nederland. Respectievelijk 7 en 8 procent van de potentiële Nederlandse beroepsbevolking geeft aan op deze manieren in beeld te komen bij bedrijven waar ze willen werken. Social media zijn iets belangrijker voor 20 tot 29-jarigen, maar ook van hen maakt slechts 10% hier gebruik van en daarmee blijft het minder interessant, dan directe manieren van solliciteren. Talentpools worden vooral gebruikt door een nóg jongere groep, namelijk 15 tot 24-jarigen. ”Er wordt flink ingezet op nieuwe media om werklozen en werkzoekenden in beeld te brengen bij werkgevers”, aldus Roos Haasnoot, arbeidsmarktonderzoeker bij Intelligence Group. “Wanneer we echter inzoomen op de methodieken die de voorkeur genieten, zien we dat werknemers en werkgevers overwegend de traditionelere methodieken gebruiken om elkaar te vinden. Belangrijk dat werkzoekenden deze methodieken niet vergeten als ze in beeld willen komen bij de werkgever waar zij graag willen gaan werken.”

Deze analyse is gemaakt door onderzoeks- en adviesbureau Intelligence Group op basis van het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO), een continu onderzoek dat sinds 2003 afgenomen wordt onder ruim 5.000 unieke respondenten per kwartaal door Intelligence Group.

Bron: Intelligence Group, 26 maart 2013

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek