loading
views

Migratiebeleid per 1 juni 2013

Migratiebeleid per 1 juni 2013

Op 1 juni 2013 treedt de Wet modern migratiebeleid in werking tegelijk met de Wet nationale visa.

Wat gaat er veranderen?
Referenten en vreemdelingen kunnen voortaan gebruikmaken van de Toegang- en Verblijfsprocedure (TEV). Zij hoeven straks niet meer twee aparte aanvragen voor een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) en de verblijfsvergunning in te dienen. Na afgifte van de mvv, verleent de IND de verblijfsvergunning automatisch.

Voor vreemdelingen die niet mvv-plichtig zijn komt er de vvr-referentprocedure. De referent kan voor de vreemdeling al een aanvraag voor een verblijfsvergunning indienen terwijl betrokkene nog in het buitenland verblijft.

Werkgever als referent
Referenten krijgen een belangrijke rol binnen het migratiebeleid. De referent is een persoon of organisatie (bijvoorbeeld een bedrijf of onderwijsinstelling) die belang heeft bij de overkomst van een vreemdeling. Referenten mogen zelf verblijfsaanvragen indienen voor de vreemdeling. Ook kunnen zij bezwaar en beroep instellen.

Rechtspersonen en ondernemingen kunnen zich laten erkennen. Dan worden zij ‘erkende’ referent. Voor erkende referenten gelden bepaalde voordelen (zie onder ‘Rechten en plichten’). In sommige gevallen (onderwijsinstellingen, au-pairbureaus, werkgevers van kennismigranten) is erkenning verplicht.

Alle referenten hebben wettelijke verplichtingen.

De IND krijgt meer mogelijkheden om op te treden tegen referenten en vreemdelingen die hun wettelijke verplichtingen niet nakomen.

Geldt het nieuwe beleid na invoering alleen voor nieuwe aanvragen?
Dit is afhankelijk van de datum van de eerste verblijfsaanvraag. Na invoering heeft het moderne migratiebeleid ook consequenties voor bepaalde categorieën reeds verleende vergunningen en voor overeengekomen convenanten.

Bron: IND, 19 maart 2013

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek