loading
views

ABU: Visie op uitzendwerk in het politieke debat

ABU: Visie op uitzendwerk in het politieke debat

De ABU-uitgave Uitzendwerk werkt! is nu ook in Engelse vertaling beschikbaar.

In deze recent gepubliceerde uitgave lanceert de branchevereniging van uitzendondernemingen een actuele visie op het uitzendwerk in Nederland.

> Uitzendwerk werkt!
> Temporary agency work works!

De ABU presenteert naast een diversiteit aan feiten en cijfers rondom het uitzenden, een aantal voorstellen waarmee wordt aangegeven hoe het uitzendwerk zich kan blijven onderscheiden als best gereguleerde vorm van flexibiliteit en in die hoedanigheid een grote(re) bijdrage aan de arbeidsmarkt kan leveren.

Uitzendwerk werkt!
De ABU presenteert Uitzendwerk werkt! in een tijd waarin het politieke en maatschappelijke debat rondom flexibiliteit op de arbeidsmarkt hoog op de agenda staat. Een tijd waarin de branchevereniging graag inspeelt op de behoefte aan feiten en inzichten rondom het uitzendwerk. Alle belangrijke onderwerpen komen voorbij: flexibiliteit, de allocatieve functie van het uitzendwerk, publiek-private samenwerking, sociale zekerheid, scholing, aanpak malafiditeit en arbeidsmigranten.

Betekenis van uitzenden voor arbeidsmarkt
Aart van der Gaag, directeur van de ABU: “We geven hier een compleet en actueel beeld van de betekenis van het uitzenden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het is van groot belang voor onze economie dat er in het overleg van kabinet en sociale partners goede besluiten worden genomen over de flexibiliteit in onze arbeidsmarkt. Het uitzenden staat wat ons betreft model als goed georganiseerde flex”.

Bron: ABU.nl, 14 maart 2013

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek