loading
views

Manpower: werkgevers iets minder somber over de arbeidsmarkt

Manpower: werkgevers iets minder somber over de arbeidsmarkt

Werkgevers in Nederland zijn minder somber over de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van 2013 dan over het eerste kwartaal het geval was.

Dat blijkt uit cijfers uit de Arbeidsmarktbarometer van Manpower. Desalniettemin geeft de barometer voor de vierde achtereenvolgende keer een negatief beeld te zien.

Met name werkgevers in de publieke sector verwachten een krimpende werkgelegenheid voor het komende kwartaal. Een opmerkelijke uitzondering is de zakelijke dienstverlening waar de verwachtingen van werkgevers voor het eerst sinds Q1 van 2012 weer voorzichtig positief zijn. Hoopgevend is het beeld in de industrie. Hoewel ook werkgevers in deze sector nog steeds overwegend verwachten te krimpen, is het sentiment aanmerkelijk minder donker dan bij de verwachtingen voor Q1 van dit jaar het geval was.

Jilko Andringa: “Werkloosheid neemt toe in lager tempo”
In de vandaag verschenen Arbeidsmarktbarometer van Manpower komt het netto werkgelegenheidscijfer uit op -3%, tegen -8% vorig kwartaal en 0% een jaar geleden.
“Het is wellicht een voorzichtig teken dat de bodem van het dal op de arbeidsmarkt in zicht komt. Het is echter beslist nog te vroeg om de vlag uit te hangen. De bodem van het dal is immers nog niet bereikt en het beeld is nog steeds neergaand omdat ook voor het tweede kwartaal méér bedrijven verwachten te moeten minderen in personeel dan er bedrijven zijn die verwachten uit te breiden,” aldus Jilko Andringa, algemeen directeur ManpowerGroup Nederland. “Het aantal werklozen zal de komende tijd dan ook ongetwijfeld nog oplopen. Maar het tempo waarin dat gebeurt zal mogelijk wat gaan afnemen.”

West-Nederland minder pessimistisch
De cijfers in de Arbeidsmarktbarometer van Manpower laten in vrijwel geheel Nederland nog steeds negatieve verwachtingen zien ten aanzien van de omvang van het personeelsbestand. West-Nederland is echter aanmerkelijk minder pessimistisch vergeleken met het vorige kwartaal (van -9% naar -1%) en onveranderd ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Dat beeld loopt parallel aan het verbeterde beeld in de zakelijke dienstverlening (van -1%in Q1 2013 naar +4% nu ). Zuid-Nederland laat een verbetering zien van -8% naar -4% (Q2 t.o.v. Q1). Dat beeld loopt weer parallel aan de minder sombere verwachtingen in de industrie. Veel (maak-)industrie is in het zuiden geconcentreerd en in die sector verbetert het beeld van -12% naar -4%. In Noord-Nederland wijzigt het beeld zich nauwelijks ten opzichte van het neutrale beeld in het vorige kwartaal (van 0% naar +1%) en in Oost-Nederland is men uitgesproken negatief (-9%).

Bouwsector en zorg uitgesproken somber
Vrijwel alle sectoren laten verwachtingen zien die duiden op een verdere krimp van de werkgelegenheid. De Bouwsector blijft uitgesproken somber met -7% (was al -8% in Q1 2013). Ook de publieke sector (waarin ook de zorg is begrepen) geeft duidelijk aan dat er minder arbeidsplaatsen zullen zijn het komend kwartaal.

Nutsbedrijven positief
Opvallend blijven de verwachtingen in de sector Nutsbedrijven. Deze sector lijkt de economische tegenwind moeiteloos te doorstaan met een positieve prognose van 7%. Het cijfer in deze sector is al sinds 2010 onveranderd positief.

Industrie en zakelijke dienstverlening
“Werkgevers in de Bouwsector blijven een lastige tijd doormaken. Het onderzoek is echter uitgevoerd vóór het ‘woonakkoord’ van kabinet en tweede kamer en vóór de verlaging van de betreffende BTW-tarieven. Mogelijk had de uitkomst daarvan de verwachtingen nog enigszins positief beïnvloed. Aan de andere kant schrapt de overheid ook weer een aantal infrastructurele projecten, dus al met al zien wij weinig vreugde bij de bouwondernemers. De bezuinigingen bij de overheid zelf en in de zorg lijken nu ook serieuze vorm aan te nemen. Niet eerder zagen we een dergelijk pessimistische verwachting bij werkgevers in deze sectoren. Lichtpuntjes zijn dan toch echt de industrie en de zakelijke dienstverlening,” aldus Andringa. “Vooral de ontwikkelingen in de industrie is dan hoopgevend, ook al is die nog niet positief. Onze ervaring is dat ontwikkeling in deze sector vaak leidend is voor de rest van de economie. En dan is verminderd pessimisme een sprankje hoop in een nog overwegend pessimistisch landschap.”

Frankrijk, Duitsland, UK hebben positievere kijk op Q2
Arbeidsmarktbarometer van Manpower wordt uitgebracht in 42 landen. Kende Nederland in de vorige barometer nog de grootste daling van alle landen, nu zijn het met name andere landen die een teruglopend beeld laten zien. Desondanks behoren de Nederlandse werkgevers nog steeds tot de meest pessimistische in Europa. Werkgevers in Frankrijk (+1%), Duitsland (+4%) en het Verenigd Koninkrijk (+6%) behoren tot de landen met een positieve kijk op het komend kwartaal.

Bron: ManpowerGroup, 12 maart 2013

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek