loading
views

Werkzoekende jongeren steeds hoger opgeleid

Werkzoekende jongeren steeds hoger opgeleid

Het aantal bij UWV geregistreerde jonge werkzoekenden is ten opzichte van 2011 met dertig procent gestegen.

Met name onder hoogopgeleide jongeren en jongeren met een mbo 3 of 4 opleiding nam het aantal werkzoekenden fors toe. Dit blijkt uit de nieuwe Basiscijfers Jeugd die de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en UWV vandaag hebben uitgebracht. Uit de cijfers volgt dat het aantal mbo’ers dat met een stage of leerbaan begon in de laatste vier maanden van vorig jaar 20.000 lager is dan in 2011.

Sterke toename aantal werkzoekende jongeren
UWV telde eind december 2012 ruim 16 duizend werkzoekende jongeren meer dan een jaar geleden. Ruim 71 duizend jongeren tot 27 jaar staan bij UWV geregistreerd als werkzoekend.* Van deze groep heeft 42 procent een mbo-opleiding afgerond. Elf procent is Hbo- of WO-opgeleid, 47 procent is laagopgeleid en heeft geen startkwalificatie.

In nagenoeg alle regio’s stijgt het aantal geregistreerde werkzoekende jongeren ten opzichte van december 2011. Grootste stijgers zijn de regio’s Midden-Holland, Midden-Brabant en de Achterhoek. In Zeeland en Zuid-Gelderland blijft het aantal geregistreerde jongeren min of meer gelijk aan een jaar geleden.

Opvallend is de sterke procentuele stijging van het aantal hoogopgeleide werkzoekende jongeren. Hun aantal verdubbelde in een jaar tijd tot bijna 8.000 in december 2012. In absolute zin is echter de toename onder jongeren met een mbo 3 of 4 opleiding het grootst. Hun aantal nam toe met 7.000 tot ruim 16.000. Mogelijk heeft een deel van deze jongeren doorgeleerd tijdens de economische crisis en bieden zij zich nu na het afronden van hun opleiding aan op de arbeidsmarkt. Een lichtpuntje is dat het aantal werkzoekende jongeren zonder startkwalificatie maar zeer beperkt steeg het afgelopen jaar.

Plaatsingen op een leerbaan lopen terug; stageplaatsingen stijgen
In vergelijking met een jaar geleden daalde het aantal plaatsingen van 220.000 naar 200.000. De plaatsingen op een leerbaan zijn de laatste vier maanden in vergelijking met 2011 gedaald van 83.000 naar 46.000. Het aantal plaatsingen op een bol-stage is, ondanks de recessie, juist met 17.000 gestegen. Het stage- en leerbaanoffensief van SBB en de kenniscentra heeft zichtbaar bijgedragen aan het in stand houden en uitbreiden van het aantal stageplaatsen, zodat een groot deel van de jongeren alsnog hun opleiding kan vervolgen met een stageplek.

Extra inzet op het aantal benodigde stages en leerbanen blijft nodig. Eind 2012 hadden 16.000 ingeschreven bbl-studenten nog steeds geen leerbaan. Daarnaast wijzen kenniscentra erop dat de kansen op een stageplek en/of leerbaan in enkele sectoren sterk gaan dalen. Ook hier zal het stage- en leerbanenoffensief zich op blijven richten. Het SBB offensief bundelt en stimuleert sectorale en regionale initiatieven.

De Basiscijfers Jeugd zijn digitaal te vinden op de websites www.s-bb.nl en www.werk.nl.

* Niet alle werkzoekende jongeren zich inschrijven bij UWV. Werkzoekende jongeren hebben alleen een verplichting tot inschrijving wanneer zij een uitkering ontvangen van UWV of een gemeente.

Bron: UWV.nl, 4 maart 2013

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek