loading
views

Stakeholders organiseren dialoog voor duurzame flexibele arbeidsmarkt

Samen werken aan de flexibele arbeidsmarkt van morgen – interview met initiatiefnemer Pieter Molijn

“Ik ben gewoon mensen gaan bellen en ik heb om hulp gevraagd. Alléén verander je namelijk niks!
Zo kwam het op gang.”

Dialoog tussen stakeholders op 30 januari, SER, Den Haag
Duurzaam detacheerder Pieter Molijn: “Ik las in het Regeerakkoord dat het kabinet de sociale partners opriep om flexwerk in Nederland beter te maken. Toen dacht ik: wat een interessante gedachte. Hoe zouden we dit kunnen gaan doen? Vervolgens ben ik gaan bellen.”

Stakeholders bijeenkomst duurzame flexibele arbeidsmarkt, 30 januari 2013

Bellen en organiseren
“Eerst met MVO Nederland, die werkt vanuit een maatschappelijke gedachte, ook gericht op duurzaamheid. Daar sprak ik met Willem Lageweg, die mij koppelde aan Bert van Boggelen, die op zijn beurt zei: jij moet ook gaan praten met Hans van der Steen van de AWVN. Met Jaap Smit van CNV ben ik ook het gesprek aangegaan. Gaandeweg merkte ik dat al deze stakeholders in het debat eigenlijk willen dat flexkrachten zijn aangesloten op maatschappelijke voorzieningen, dat ze een goed pensioen kunnen opbouwen, een huis kunnen kopen en een serieus perspectief op de arbeidsmarkt verkrijgen. Zo borrelde bij mij de gedachte op om alle stakeholders te betrekken bij een dialoog over de flexibele arbeidsmarkt van morgen en de positie daarin van de flexkracht. Ook Randstad, USG People en de ABU wilde ik er graag bij betrekken. Randstad en USG bleken direct bereid om mede-organisator te zijn, net zoals Ton Wilthagen van de Universiteit van Tilburg – ReflecT. Toen ook Wiebe Draijer, voorzitter van de SER, aangaf de inleiding te willen verzorgen besloten we de SER als locatie te gebruiken. En dat bleek een prachtige plek om de bijeenkomst een serieuze status te geven!

Uitzenders, inleners en flexkrachten
De zeven mede-organisatoren kregen gelegenheid om hun eigen stakeholders erbij te betrekken, want ik wilde graag een brede groep inleners en aantal flexkrachten erbij hebben.
Sieto de Leeuw, Managing Director Group Social & Public Affairs Randstad Holding, betrok onder andere zijn klanten KPN en Akzo Nobel bij de dialoog. Ook USG People, vertegenwoordigd door Annelies Hamer, Corporate Director Social Responsibility, wilde meedoen in de organisatie. Volker Wessels is uitgenodigd door MVO Nederland. ING en Nationale Nederlanden zijn door Meurs & Molijn uitgenodigd voor deze dialoog.

AWVN tipte ons om BNR presentator Rens de Jong te laten voorzitten, die weer zijn filmploeg inschakelde om inleidende filmpjes te maken. Rens was al goed thuis in het onderwerp en heeft de bijeenkomst met veel positieve energie op het scherpst van de snede weten te krijgen.
Een belangrijk resultaat is dat de hele zaal overeenstemming vond over afschaffing van het nul-urencontract, uitgezonderd natuurlijk bijbaantjes voor studenten.
Ook waren alle deelnemers voorstander van een nationaal scholingsfonds, in plaats van huidige branchespecifieke O & O fondsen.

> Persbericht “Maak een einde aan nul-urencontracten”

Oplossingen vinden
Resumerend zie ik veel overeenstemming bij de deelnemers en ook besef van urgentie: als we niet samen tot een oplossing komen, dan glijden we met de huidige werkloosheid en de verslechtering van de positie van flexwerkers op de arbeidsmarkt de afgrond in.

Ik vind het gaaf dat de partijen die hier aan deel hebben genomen, hebben gezegd: we moeten ophouden met polariseren, en echt tot een dialoog komen.

Het waren geen ‘goedkope’ stellingnames. Hans van der Steen heeft het bij zijn achterban niet gemakkelijk gehad met zijn opmerking dat we moeten stoppen met nul-uren contracten. Net zoals Jaap Smit van het CNV alleen al zijn deelname moest verantwoorden tegenover zijn achterban.
Volgende keer doet ook FNV mee aan de organisatie, daar heb ik alle vertrouwen in.

Serieus vervolg
Ook Sieto de Leeuw, Randstad Holding, heeft aan het eind van de bijeenkomst opgemerkt dat de hier ingezette dialoog een serieus vervolg moet krijgen.
Momenteel werken we het resultaat van deze bijeenkomst uit tot een agenda voor structurele verbeteringen. We zijn op de goede weg.”

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek