loading
views

Tijdelijke maatregelen CAO Schilders 2013

Tijdelijke maatregelen CAO Schilders 2013


30 januari 2013

Naam
CAO Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Download Tijdelijke maateregelen CAO Schilders 2013
> nog niet beschikbaar

Looptijd
Vooralsnog zijn de maatregelen van tijdelijke aard. Tijdens de nieuwe cao-onderhandelingen zullen definitieve maatregelen genomen moeten worden.

Maatregelen

1. Aanvullingen bij werkloosheid
De bedragen van de aanvullende uitkeringen bij werkloosheid worden verlaagd tot:
– bij aanvang WW-uitkering € 394 (478)
– compensatie vakantierechten € 130 (158)
– na 8 weken WW € 260 (315)
– vakantietoeslag voor UTA € 177 (214)
– voortzetting pensioenopbouw: 87,5% gedurende maximaal 6 maanden WW
Aanvragen voor deze uitkeringen stuurt de werknemer naar Cordares.

2. Extra verlof oudere werknemers
Werknemers van 55 jaar en ouder hebben recht op extra verlofdagen. Bepalend is de leeftijd die in 2013 wordt bereikt. Het aantal dagen wordt voor iedereen drie minder:
55 jaar 7 dagen
56 jaar 8 dagen
57 jaar 9 dagen
58 jaar 10 dagen
59 jaar 11 dagen
60 jaar en ouder 12 dagen
Bij een vierdaagse werkweek in het jaar voorafgaand aan pensionering na 60 jaar: maximaal 37 dagen.De werkgever kan voor cao-personeel de loonkosten over de opgenomen dagen declareren bij het Vakantiefonds.

3. Eindejaarsuitkering voor WAO-ers
De bedragen van de in december 2013 uit te keren eindejaarsuitkering WAO worden verlaagd tot:
€ 598 (725) bij 80% of meer arbeidsongeschiktheid
€ 433 (525) bij 65 tot 80% arbeidsongeschiktheid
€ 359 (435) bij 55 tot 65% arbeidsongeschiktheid
€ 299 (363) bij 45 tot 55% arbeidsongeschiktheid
€ 239 (290) bij 35 tot 45% arbeidsongeschiktheid

Bron: CNV Vakmensen, 22 januari 2013

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek