loading
views

Kabinet bespreekt decentralisatie taken rond de arbeidsmarkt

Kabinet bespreekt decentralisatie taken rond de arbeidsmarkt

Het kabinet overlegt over decentralisaties van taken omtrent de arbeidsmarkt met VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en IPO (Interprovinciaal Overleg).

Op 28 januari 2013 is het eerste overleg gevoerd over de grote decentralisaties uit het regeerakkoord.

Arbeidsmarkt taken
De ministeriële commissie die speciaal door het kabinet voor de decentralisaties is ingesteld, zal regelmatig met de koepelorganisaties overleggen over de vormgeving, de financiële consequenties en de voortgang van de decentralisaties.

Bron: Rijksoverheid.nl, 29 januari 2013

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek