loading
views

Naar een Nieuw Dutch Design voor flexibel en zeker werk

Naar een Nieuw Dutch Design voor flexibel en zeker werk

Manifest “Naar een Nieuw Dutch Design voor flexibel en zeker werk”

Lees het manifest Een Nieuw Dutch Design voor flexibel én zeker werk

‘Om de arbeidsmarkt daadwerkelijk flexibel te maken, moeten flexwerkers dezelfde essentiële arbeidsvoorwaarden en perspectieven krijgen als vaste werknemers’.

Dat stellen de ontwerpers van ‘Naar een nieuw Dutch Design voor flexibel én zeker werk’, een manifest dat geschreven werd naar aanleiding van de ‘nationale flexconferentie’.

Auteurs
Het manifest ‘Naar een nieuw Dutch Design voor flexibel én zeker werk’ is geschreven door Ton Wilthagen, Evert Verhulp, Linde Gonggrijp, Ronald Dekker en Marc van der Meer, met medewerking van Aukje Nauta en honderd ‘mede-ontwerpers voor één dag’.

Tijd voor een update
De auteurs vinden het tijd voor een update van de conferentie die werd gehouden op 31 mei 2012. Toen hebben zo’n honderd mensen hier een volle dag aan besteed. Op Papendal, in een Olympische entourage en ondersteund door moderne technieken en een hoogstaande gespreksleiding van Rob de Wilde werden nieuwe denkmodellen verkend en gevisualiseerd.
De in het nieuwe regeerakkoord gestelde maatregelen voor het verkleinen van verschillen tussen flex en vast gaan volgens de auteurs niet ver genoeg.

Gestart via Twitter
Het initiatief – een nieuw Dutch Design voor Flexibel en Zeker werk – was eerder via Twitter gestart. Voorwaarde voor deelname was dat men bereid was onbevangen, zonder last of ruggenspraak met elkaar in gesprek te gaan: ouderen, jongeren, werkgevers, zelfstandige ondernemers, vakbondsbestuurders, arbeidsmarktintermediairs, wetenschappers, vertegenwoordigers van financiële instellingen, verzekeraars, advocaten enzovoort. Dit manifest is een verslag van hetgeen ter tafel is gekomen en verder is uitgewerkt. Uiteraard is het manifest niet door alle honderd personen tegelijk geschreven, maar bevat het de interpretatie van de uitkomsten door de met naam genoemde ondertekenaars.

Stellingen

  • Geen afruil tussen enerzijds flexibiliteit en anderszijds productiviteit, kwaliteit en innovatie.
  • Geen tweedeling op de arbeidsmarkt maar verdere emancipatie en empowerment van werkende mensen.
  • Geen onnodige complexiteit, onduidelijkheid en belemmeringen.

‘Sinds de jaren negentig is de werkzekerheid niet genoeg meegegroeid met de flexibilisering, terwijl de groei van tijdelijke contracten en zelfstandigen sterk is doorgezet. Er ontstaat een onbalans die de economie en samenleving schade kan toebrengen.

Concurreren op basis van kwaliteit
Flexwerkers meer zekerheid bieden door middel van vrijwillige her-aansluiting bij collectieve voorzieningen, waardoor het draagvlak van die voorzieningen ook toeneemt. ‘De vorm waarin mensen werken mag geen verschil uitmaken voor essentiële arbeidsvoorwaarden en perspectieven. Concurreren zou niet op basis van contractvormen en arbeidsvoorwaarden moeten gebeuren, maar op basis van kwaliteit.’

Bron: Naar een Nieuw Dutch Design, 29 november 2012 

Lees meer over hoe de nationale flexconferentie tot stand kwam.

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek