loading
views

Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2013

Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2013

De Belastingdienst heeft de 2e uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2013’ gepubliceerd.

Lees de informatie over de verwachte nieuwe regels vanaf 1 januari 2013 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen.

Aanpassingen
In de 2e uitgave zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

Garantieverklaring eigenrisicodragerschap voor de Zvw vervalt (punt 8).
Risicopremiegroep 02 vervalt bij sectorcode 67 (punt 9).
Vitaliteitsregeling vervalt (punt 10).
Verlegging inhoudingsplicht loonheffingen (punt 11).
Verder is een aantal fouten verbeterd en een onderwerp uitgebreid:

Bij punt 2 van de nieuwsbrief (Veranderingen premiekortingen) stond onder het kopje ‘Hoogte en berekening premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers verandert’ dat u per 1 januari 2013 in uw loonadministratie gegevens moet bewaren waaruit blijkt dat uw werknemer arbeidsgehandicapt is. Dit hoeft niet.
Bij punt 3 onder ‘Samenvoeging van lonen voor de Zorgverzekeringswet’ is een alinea toegevoegd.
Bij punt 3 onder ‘Aanpassen omschrijving code Zorgverzekeringswet’ stond dat CVZ per 1 januari 2013 Nederlands Zorginstituut heet.
Deze naamsverandering gaat niet per 1 januari in, maar in de loop van 2013.

Bron: Belastingdienst, 23 november 2012

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek