loading
views

Wet Uniformering Loonbegrip onbekend bij salarisverwerkers

Het merendeel van de HR-professionals (50%) heeft nog nooit van de Wet Uniformering Loonbegrip (ULB) gehoord, of kent het alleen van naam.

In 16% van de gevallen heeft het Hoofd Salarisadministratie er nog nooit van gehoord, bij medewerkers salarisadministratie ligt dit zelfs op 30%.

Dit blijkt uit onderzoek van salaris- en HR-dienstverlener ADP onder ruim 500 Nederlandse HR-professionals.

Uit het jaarlijkse HR Trends onderzoek van ADP, Berenschot en Performa Uitgeverij onder 1.100 Nederlandse HR-professionals komen soortgelijke uitkomsten naar boven. Zo geeft 57% van de HR-professionals in dat onderzoek aan niet goed te kunnen inschatten wat de impact van ULB op de administratieve lasten is.

Invoering op 1 januari 2013
De ULB wordt per 1 januari 2013 ingevoerd en moet onder meer de loonstrook inzichtelijker maken. Volgens 39% van de ondervraagde HR-professionals zal dit tot meer vragen over de loonstrook leiden. Om meer duidelijkheid te scheppen over de ULB komt ADP met de uitgave Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip. In het naslagwerk geeft ADP uitleg en inzicht in de gevolgen van de ULB voor de werkgever en werknemer. Ook staan er tips en rekenvoorbeelden in die de veranderingen en de gevolgen in kaart brengen.

ULB nu al invloed op de administratie
Dik van Leeuwerden, manager kenniscentrum wet- en regelgeving bij ADP, wijst erop dat HR-professionals bij het maken van plannen voor 2013 nu al rekening moeten houden met de wijzigingen die eraan komen. “Wij merken dat nog lang niet alle salarisadministrateurs en HR-professionals voldoende weten over de ULB, terwijl de wet over twee maanden al van kracht is,” zegt Van Leeuwerden. “Bijvoorbeeld het voordeel van het privégebruik van de lease-auto is een punt van aandacht voor de HR-afdeling, dit behoort namelijk per 2013 tot de grondslag van de berekening van de premies werknemersverzekeringen. Voor een pensioenregeling die gebaseerd is op deze grondslag behoort de auto dus ook tot de grondslag voor het pensioengevend loon. In de belastingwetgeving is echter opgenomen dat over dit voordeel geen pensioen mag worden opgebouwd. In die zin zullen pensioenreglementen dus moeten worden aangepast of verduidelijkt.”

Loonstrook niet begrijpelijker
Eerder dit jaar concludeerde ADP in de whitepaper ‘Uniformering van het loonbegrip en loonsomheffing’ dat de ULB de loonstrook inzichtelijker maakt, maar niet per definitie vereenvoudigt en dus deels zijn doel voorbij streeft. De ULB is volgens ADP een stap in de goede richting om de loonstrook eenvoudiger te maken voor de werknemer, maar belangrijke obstakels en politieke inmenging in de Wetgeving staan een echte vereenvoudiging in de weg. De commissie Van Dijkhuizen bracht eerder deze maand een advies uit voor het versimpelen van de belastingheffing naar twee tarieven van 37% en 49%. Ook dat zou een verdere vereenvoudiging van de loonstrook betekenen, maar niet tegelijkertijd een makkelijkere salarisadministratie.

Ook de meeste HR-professionals (65% volgens het HR Trends onderzoek) zijn nog niet overtuigd dat de ULB bijdraagt aan een eenvoudigere loonstrook. Slechts 26% van de HR-professionals verwacht dat de ULB zorgt voor een lastenverlichting in de salarisadministratie.

Bron: ADP.nl, 6 november 2012

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek