loading
views

AWVN onderzoekt nieuwe vormen CAO-overleg

AWVN onderzoekt nieuwe vormen CAO-overleg

Veel werkgevers zijn op zoek naar nieuwe vormen voor hun CAO-overleg, zegt AWVN.

Vooral bij ondernemingen die met vakbonden onderhandelen, leeft de wens om méér werknemers te betrekken bij de arbeidsvoorwaardenvorming. Dit blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN onder het Nederlandse bedrijfsleven dat vandaag werd gepubliceerd.

Online en interactief CAO-platform
AWVN heeft onlangs een digitaal CAO-platform gelanceerd, dat inspeelt op:
• online dialoog over CAO-proces en arbeidsvoorwaarden
• voor en door alle betrokkenen (werkgever, bonden, OR, medewerkers)
• interactief, gebruikt sociale media

Resultaten onderzoek
Uit het onderzoek Hoe komen uw arbeidsvoorwaarden tot stand? blijkt dat, ondanks de interne problemen bij de FNV en de opkomst van de ondernemingsraden, de vakbonden nog steeds de belangrijkste onderhandelingspartner vormen van werkgevers als het gaat om arbeidsvoorwaarden. Van de deelnemers aan het onderzoek onderhandelt 49 procent met de bonden, 30 procent met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging en 17 procent met zowel OR als bonden, 3 procent van de deelnemers heeft geen collectief contract en onderhandelt daarom met individuele werknemers. Verder laat een aantal ondernemingsraden zich op de achtergrond adviseren en ondersteunen door een vakbond.

Meer dan de helft van de respondenten is tevreden met de wijze waarop de werknemers vertegenwoordigd zijn. Er is in die gevallen volgens de werkgevers sprake van een goede afspiegeling van alle werknemers in de onderhandelingsdelegatie. Bijna de helft van de werkgevers (45 procent) die met vakbonden onderhandelen, is echter ontevreden over de representativiteit van de werknemersafvaardiging, terwijl over ondernemingsraden slechts 16 procent ontevreden is.

Werkgevers: meer en andere inbreng nodig van werknemers
De uitkomsten van het onderzoek bevestigen volgens directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid Hans van der Steen van AWVN het vermoeden dat werkgevers in toenemende mate ontevreden zijn over de wijze waarop hun arbeidsvoorwaardenregeling tot stand komt. ‘Dat is de reden dat we dit onderzoek hebben uitgevoerd. We vangen in steeds vaker geluiden op uit onze achterban dat werkgevers meer inbreng van medewerkers wensen in dit proces. Vroeger hoorden we dergelijke klachten zelden.’

Bron: AWVN, 16 november 2012

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek