loading
views

Akkoord CAO Schiphol 2012-2013

Akkoord CAO Schiphol 2012-2013

9 november 2012

CAO-naam
CAO Schiphol Nederland

Download Akkoord CAO Schiphol 2012-2013
> Akkoord CAO Schiphol 2012-2013

Looptijd
De cao gaat in per 1 april 2012 en eindigt op 31 maart 2013. De looptijd bedraagt daarmee één jaar.

Loonmutaties
· Per 1 april 2012 een contactloonstijging van 1,25%;
· In december 2012 een éénmalige uitkering van 0,85% van het jaarsalaris inclusief vakantiegeld en eventuele garantietoeslag;
· De contractloonstijging per 1 april 2013 zal (eenmalig) worden berekend op basis van het ‘Rijnlandse model’. Uitgangspunt is de op deze wijze vastgestelde loonruimte zo veel als mogelijk en verantwoord1 ten gunste van de contractloonontwikkeling te laten komen.

Arbeidsvoorwaarden
– Met ingang van het kalenderjaar 2012 (eventuele uitkering in mei 2013) wordt de staffel van de participatieregeling als volgt gewijzigd;
– De korte termijn voorstellen van de roostercommissie (zie bijlage 3) worden – zo snel mogelijk – (zonder terugwerkende kracht) geïmplementeerd.
– Aan de cao-tafel is eerder gesproken over deze attentie en hebben partijen gezamenlijk geconcludeerd dat één welgemeend gebaar meer op zijn plek is dan meerdere kleinere gebaren. Daarom zullen medewerkers met ingang van het jaar 2012 één eindejaarsgeschenk tegemoet kunnen zien en blijft de afzonderlijke gratificatie achterwege.
– De in bijlage 1 van het cao akkoord 2010 opgenomen paragraaf inzake werkgelegenheid blijft tot 1 april 2014 ongewijzigd gehandhaafd.
– Partijen hebben een nieuw levensfasebewust HR beleid ontwikkeld ter vervanging van het huidige levensfasebewust personeelsbeleid. Dit beleid zal per 1 april 2013 worden geïmplementeerd.

Bron: CNV Publieke Zaak, 9 november 2012

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek