loading
views

DPA omzetgroei Q3 2012

DPA omzetgroei Q3 2012

DPA Group N.V. rapporteert verdere omzetgroei in derde kwartaal 2012

De omzet steeg naar 16,9 miljoen. De nettowinst is gehalveerd vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De brutomarge daalde ook, door inzet van zzp’ers.

Hoofdpunten derde kwartaal 2012:
• Omzet 16,9 miljoen euro (derde kwartaal 2011: 13,5 miljoen)
• EBITDA 1,1 miljoen euro (derde kwartaal 2011: 0,8 miljoen)
• Nettowinst 0,2 miljoen euro (derde kwartaal 2011: 0,4 miljoen)
• Daling brutomarge naar 22,8 procent (derde kwartaal 2011: 25,1%) door een groter aandeel van gedetacheerde zzp’ers in de omzet
• Investeringen in versterking DPA Banking & Insurance en in nieuwe specialistische detacheringsactiviteiten

Kerncijfers DPA Q3 2012

Eric Winter CEO van DPA: “De omzet van DPA is in het derde kwartaal met een kwart toegenomen ten opzichte van het derde kwartaal 2011, mede door de recente overname van Benkis IP. Om onze nicheaanpak kracht bij te zetten, hebben we geïnvesteerd in versterking van DPA Banking & Insurance en in nieuwe specialistische detacheringsactiviteiten voor onder andere de onderwijs- en HR-markt. Zo kunnen we in aanhoudend zware marktomstandigheden relatief goede prestaties blijven leveren.”

Resultaten in het derde kwartaal
De omzet van DPA is in het derde kwartaal gestegen naar 16,9 miljoen euro (derde kwartaal 2011: 13,5 miljoen). Het per 24 april jl. overgenomen Benkis IP droeg hier 2,9 miljoen euro aan bij. De EBITDA bedroeg 1,1 miljoen euro (derde kwartaal 2011: 0,8 miljoen). De brutomarge is teruggelopen tot 22,8 procent (derde kwartaal 2011: 25,1 procent), voornamelijk door het toegenomen percentage freelancers binnen de bemiddelde specialisten. Bij enkele business units waren in het derde kwartaal ingrepen in het personeelsbestand nodig. Voor DPA Banking & Insurance is geïnvesteerd in versterking met het oog op voorziene groei. Ook investeerde DPA in nieuwe niches voor de onderwijs- en HR-markt. Per saldo resteert een nettowinst van 0,2 miljoen euro (derde kwartaal 2011: 0,4 miljoen).

Gebeurtenissen na balansdatum
Per 1 oktober heeft DPA Benkis Training & Coaching overgenomen, aanbieder van trainingen, workshops, inwerkprogramma’s en coaching trajecten voor bancaire instellingen. Het in Zwolle gevestigde bedrijf realiseerde in 2011 een winstgevende omzet van circa 1 miljoen euro. Door deze acquisitie kan DPA klanten naast detachering, arbeidsbemiddeling en werving & selectie ook toegevoegde waarde in de vorm van training en coaching bieden. De acquisitie geeft bovendien nieuwe impulsen aan de eigen opleidingsprogramma’s voor DPA professionals.

Jaarverslag 2012 en aandeelhoudersvergadering
DPA zal op 12 maart 2013 haar jaarcijfers over 2012 publiceren. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders vindt plaats op 25 april 2013, om 13.00 uur in het kantoor van DPA aan de Gatwickstraat 11 in Amsterdam.

Bron: DPA, 16 november 2012

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek