loading
views

Werkloosheid stijgt naar 6,8 procent

Werkloosheid stijgt naar 6,8 procent

De werkloosheid is in oktober gestegen naar 6,8 procent.

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in oktober 2012 toe met 17 duizend en kwam uit op 536 duizend personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in oktober uitkwam op 310 duizend, 6 duizend meer dan in september.

Werkloosheid oktober 2012 cijfers CBS, UWV

Werkloosheidspercentage hoger dan in 2005
In oktober 2012 waren 536 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 6,8 procent van de beroepsbevolking. In september was dit nog 6,6 procent. Ook begin 2005 was het werkloosheidspercentage hoog, maar kwam toen niet boven de 6,6.

Meer werkloze 45-plussers
In de afgelopen drie maanden is het aantal werklozen met gemiddeld 9 duizend per maand gestegen. Ruim de helft hiervan betrof 45- tot 65-jarigen. Hiermee kwam het aantal werkloze 45-plussers in oktober uit op 191 duizend. Dit is 5,8 procent van de beroepsbevolking van 45 tot 65 jaar.

Toename WW-uitkeringen vooral in seizoensgevoelige sectoren
Het aantal lopende WW-uitkeringen steeg in oktober 2012 met bijna 2 procent tot 310 duizend. De toename was relatief sterk bij seizoensgevoelige sectoren als horeca en landbouw.

In oktober werden bijna 40 duizend nieuwe uitkeringen verstrekt, dat is ruim 8 procent meer dan in september. Het aantal beëindigde uitkeringen nam met bijna 6 procent af tot 34 duizend. Het aantal vanwege werkhervatting beëindigde uitkeringen daalde met 13 procent bovengemiddeld.

Bron: CBS, 15 november 2012

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek