loading
views

Werkgevers: zorgen over vergrijzing

Werkgevers: zorgen over vergrijzing

Werkgevers zien het opvangen van de vergrijzing als grootste uitdaging voor hun bedrijf in de komende jaren.

Werving heeft nauwelijks nog de aandacht. Dit blijkt uit de jaarlijkse enquête onder bezoekers van de UWV Werkgeverscongressen. Bijna 2000 werkgevers hebben de enquête ingevuld.
Jaarlijks organiseert UWV op verschillende plaatsen in het land congressen voor werkgevers. Op de bijeenkomsten worden werkgevers en HR-professionals van grote bedrijven voorgelicht over wet- en regelgeving rond zaken als ziekte en ontslag. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen aan deskundigen van UWV. Bijzondere aandacht is er dit jaar voor het vitaal maken en houden van bedrijven.

Verwachting ontwikkeling arbeidsmarkt
Voor het derde achtereenvolgende jaar heeft UWV de bezoekers aan de congressen gevraagd naar hun verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van de arbeidsmarkt en hun houding tegenover het aannemen van mensen met een arbeidshandicap.

Belangrijkste uitdaging
Op de vraag ‘Wat is volgens u de belangrijkste uitdaging voor uw bedrijf in de komende jaren?’, scoort vergrijzing met 45 procent het hoogst. Dat is meer dan vorig jaar, toen 40 procent zorgen had over het ouder wordende personeelsbestand. Behoud van personeel (26 procent) en opleiden (19 procent) hebben duidelijk minder aandacht. Werving, tenslotte, wordt door slechts 12 procent genoemd. Vorig jaar vond nog 17 procent werving de belangrijkste uitdaging.

Afname vraag naar personeel
De uitkomsten van de enquête laten zien dat werkgevers negatiever zijn over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt dan een jaar geleden. Slechts 29 procent verwacht een toename van de vraag naar personeel in 2013. Vorig jaar dacht nog bijna de helft van de mensen dat de vraag naar mensen zou toenemen. 26 procent van de werkgevers verwacht een afname van de vraag naar personeel (vorig jaar 22 procent) en 45 procent denkt dat er geen grote veranderingen zullen zijn.

MVO reden voor aannemen van mensen met arbeidsbeperking
In de enquête is ook gevraagd naar het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking. Als werkgevers dit zouden doen, dan is dat vooral uit oogpunt van maatschappelijk ondernemen: meer dan de helft (53 procent) noemt dit als belangrijkste reden. Een goede tweede reden die wordt genoemd zijn de specifieke kwaliteiten van deze mensen (21 procent). Financiële voordelen zijn voor weinigen reden om deze mensen aan te nemen (15 procent) en hetzelfde geldt voor persoonlijke betrokkenheid (11 procent).

Bron: AWVN, 8 november 2012

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek