loading
views

UWV en STAF gaan ziekteverzuim uitzendkrachten terugdringen

UWV en STAF gaan ziekteverzuim uitzendkrachten terugdringen

UWV en de uitzendbranche gaan intensief samenwerken om het langdurend verzuim onder uitzendkrachten te verlagen.

Daarvoor is vandaag een overeenkomst ondertekend door de (koepelorganisatie) Stichting Arbo Flexbranche (STAF) en UWV. Door de samenwerking onder de titel “Beter aan het werk” wordt de keten van verzuim naar werk voor uitzendkrachten sluitend gemaakt.

Langdurig ziekteverzuim uitzendkrachten omlaag
UWV en STAF willen het langdurig ziekteverzuim onder uitzendkrachten verlagen en de re-integratiemogelijkheden vergroten. “Door intensiever te gaan samenwerken met de uitzendbranche willen we de dienstverlening aan uitzendkrachten vergroten. Hierdoor krijgt ook deze groep meer mogelijkheden voor re-integratie”, vertelt Fred Paling, lid Raad van Bestuur van UWV.

Werkwijze
UWV beoordeelt de mogelijkheden van de zieke uitzendkracht en geeft gericht aan waar de kansen voor hervatting van werk liggen. Het uitzendbureau waar de uitzendkracht is ziekgemeld, zal de uitzendkracht vervolgens een passend arbeidsaanbod doen. Van de uitzendkracht wordt verwacht actief mee te werken om succesvol te kunnen re-integreren.

Modernisering Ziektewet
Vanaf 1 januari 2013 wordt met de invoering van de Wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) de Ziektewet gemoderniseerd. Het verbeteren van de re-integratiemogelijkheden van uitzendkrachten is één van de maatregelen die in deze wet is opgenomen.

Maximaal rendement
Met deze intensievere aanpak, waarbij UWV scherp gaat beoordelen wie weer aan het werk kan en de uitzendbranche die zich maximaal gaat inzetten voor het vinden van een job voor de re-integrerende werknemer, geven de beide partijen inhoud aan de nieuwe Ziektewet. Aart van der Gaag, bestuurslid van STAF en ook namens de werkgevers (ABU) aan de ondertekeningstafel, ziet nog meer kansen: “Het plaatsingspercentage van deze groep zou alleen nog maar groter kunnen worden als naast deze gemaakte afspraken ook no-riskpolissen en proefplaatsingen mogelijk worden gemaakt. Een volgende stap”.

Namens de Stichting Arbo Flexbranche hebben Aart van der Gaag en Alex van der Molen het convenant getekend. Fred Paling ondertekende het convenant namens UWV.

Bron: Stichting Arbo Flexbranche, 31 oktober 2012

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek