loading
views

UWV en gemeenten organiseren dienstverlening vanuit 35 arbeidsmarktregio’s

UWV en gemeenten organiseren dienstverlening vanuit 35 arbeidsmarktregio’s

UWV en gemeenten gaan de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden organiseren vanuit 35 arbeidsmarktregio’s.

UWV en gemeenten richten zich hierbij met name op gezamenlijke dienstverlening aan werkgevers en op de bemiddeling van werkzoekenden met een achterstandspositie op de arbeidsmarkt, zoals arbeidsgehandicapten, ouderen en bijstandsgerechtigden.

Regionale samenwerking
De arbeidsmarktregio’s krijgen één loket waar werkgevers terecht kunnen voor informatie, advies en expertise. Ook worden vacatures en gegevens van werkzoekenden in één systeem geregistreerd. Verder zal er nauwer worden samengewerkt op het gebied van regionale arbeidsmarktinformatie. De divisie Werkbedrijf van UWV gaat de 35 arbeidsmarktregio’s bedienen vanuit dertig vestigingen. Met de gemeenten van de arbeidsmarktregio’s waar geen vestiging is, wordt overlegd over de wijze waarop de gezamenlijke dienstverlening vorm zal krijgen.

Digitale dienstverlening
UWV verlaat de komende jaren een substantieel aantal Werkpleinen. Dit is het gevolg van bezuinigingen en omdat de dienstverlening van UWV in toenemende mate digitaal wordt aangeboden. In 2015 zal het merendeel van de klanten met een WW-uitkering zoveel mogelijk op eigen kracht het zoeken en vinden van werk regelen. UWV ondersteunt hen met digitale producten en diensten. Klanten die (nog) niet overweg kunnen met digitale dienstverlening krijgen ondersteuning op de vestigingen via cursussen en wekelijkse inloopmiddagen. Aan klanten met een arbeidsbeperking en aan ouderen blijft UWV op de Werkpleinen face-to-face dienstverlening aanbieden.

Bron: UWV, persbericht, 18 september 2012

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek