loading
views

PvdA wil extra maatregelen tegen oneerlijke concurrentie arbeidsmarkt

21 augustus

De Partij van de Arbeid wil af van de oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt.

John Kerstens (PvdA en FNV) zegt hierover in een persbericht: “Oneerlijke concurrentie ontstaat doordat bij de inzet van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa massaal de cao-lonen worden ontdoken. De controle op handhaving van cao-afspraken over beloning zou door de arbeidsinspectie moeten worden gedaan. Er zou meer samenwerking moeten zijn tussen de controlerende instanties.”

Uitbreiding maatregelen  uitzendbranche
Met het oog op de uitzendbranche pleit hij voor de volgende extra maatregelen:

  • Malafide uitzendbureaus en afnemers van uitzendkrachten die de wet overtreden: verhoging boetes forse overtredingen naar 80.000 euro.
  • Verplichte certificering voor uitzendbureaus, met strenge normen en strenge handhaving. Een afnemer die tweemaal beboet is wegens uitbuiting, wordt uitgesloten van openbare aanbestedingen.
  • Aanleren Nederlandse taal op een basis-niveau door arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa.
  • Het verplichten van uitzendbureaus om hun werknemers Nederlands te leren als ze langer dan drie maanden in Nederland werken.
  •  Woningcorporaties inzetten voor tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten die maar tijdelijk hier komen werken.
  • Het ontduiken van het minimumloon via schijn ZZP-constructies tegengaan.
  • Introduceren van wettelijke registratieplicht voor buitenlandse ondernemingen en zelfstandigen.

Bron: PvdA, 21 augustus 2012

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek