loading
views
0 reacties
Derk

Column Willy de Kreij: Wat zijn de risico’s van uitblijven AVV ABU-CAO?

X

Willy de Kreij, trainer/adviseur ARTRA

Willy de Kreij
Trainer/adviseur ARTRA arbeidsmarkttrainingen

25 april 2012

Per 1 april 2012 is de Algemeen Verbindend Verklaring (de AVV) van de ABU-CAO afgelopen. De reacties variëren van: ‘Daar wordt altijd wild over gedaan, maar in de praktijk valt het steeds weer mee’ tot ‘Help, hoe zit het nu met de lopende contracten van mijn uitzendkrachten per 1 april?’

De feiten
Feit is dat uitzendorganisaties die geen lid zijn van de ABU of de NBBU, of die geen gebruik kunnen maken van een gedispenseerde bedrijfs-cao, te maken hebben met een aantal wijzigingen. Een van deze wijzigingen is het gebruik van het uitzendbeding. De toepassing van het uitzendbeding zorgt bij uitstek voor díe flexibiliteit waar veel organisaties behoefte aan hebben. Het regelt onder andere dat de uitzendovereenkomst stopt als er geen werk meer is voor de uitzendkracht. Je mag daarna gewoon weer een arbeidsovereenkomst aangaan, net zo vaak als gewenst is.

Wat zijn de regels tijdens de AVV-loze periode?
Tijdens een AVV-loze periode kan gedurende maximaal 26 gewerkte weken gebruikt gemaakt worden van het uitzendbeding. Een groot verschil met Fase A in de ABU-CAO, namelijk 78 gewerkte weken. De vraag die onmiddellijk opdoemt is dan: “Maar hoe zit het nu met uitzendkrachten die al langer dan 26 weken werkzaam zijn?”. Tja…. Hoe zit dat? En moet je je daar dan echt mee gaan bezighouden? Die ABU-CAO is in het verleden toch altijd weer algemeen verbindend verklaard. De tussenliggende periodes hebben toch nooit problemen opgeleverd?

Voorheen nooit stress en nu?
Inderdaad, er is nu reden voor zorg (of stress). Want er zijn deze keer nog een aantal andere dingen aan de hand, waardoor er niet gerekend kan worden op een nieuwe AVV op korte termijn. Denk bijvoorbeeld aan de beloningsartikelen in de ABU-CAO met een looptijd van 2 jaar. De FNV wilde deze artikelen niet automatisch verlengen per 1 april 2012. Er geldt nu een tijdelijke verlenging tot en met 5 augustus 2012. Als er dan overeenstemming is bereikt tussen de werknemersbonden en de ABU, kan de AVV pas opnieuw worden aangevraagd bij de Minister van SZW.

Maar of dat dan ook snel gebeurt? De ervaring heeft geleerd dat er altijd partijen zijn die hiervoor gaan liggen. En dat zal een volgende keer zeker niet anders zijn. De laatste AVV heeft hierdoor zo’n 5 á 6 maanden op zich laten wachten. En dan is er nog het politieke klimaat in Nederland. Voorlopige weersverwachting is veel wisselende bewolking waaruit zeker harde neerslag gaat volgen, zullen we maar zeggen. Welke effecten kan dat nog hebben?

En nu?
Het is dus nog lang niet duidelijk wat er allemaal gaat gebeuren en het is niet verstandig om er van uit te gaan dat het allemaal vanzelf weer goed komt met die AVV. Daarom is het op z’n minst slim om zoveel mogelijk te weten te komen. Er zijn nog meer zaken die anders zijn geregeld dan alleen het uitzendbeding. Toepassing van beloningsvoorschriften bijvoorbeeld. Een scherp beeld van de AVV-loze periode – ook al is die tijdelijk – geeft inzicht in mogelijke consequenties en mogelijke risico’s. En dat biedt toch houvast!
ARTRA Arbeidsmarkttrainingen geeft inzicht in de mogelijkheden en risico’s van deze periode.

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek