loading
views

Ontslag wegens bezoek poker- en pornosites

18 april 2012

De kantonrechter Nijmegen oordeelde op 27 maart 2012 dat het bezoeken van poker- en pornosites tijdens werktijd een dringende reden opleverde, waardoor de arbeidsovereenkomst werd ontbonden zonder beëindigingsvergoeding.

Feiten
Werknemer (43 jaar) is op 1 november 1998 in dienst getreden bij werkgever en vervulde laatstelijk de functie van Ondersteuner ICT. Werkgever hanteert een ICT-reglement waar ondermeer in is vermeld dat het verboden is om op de werkplek pornosites te bezoeken. Werknemer is bekend met het ICT-reglement.

Ziek gemeld
In mei 2011 heeft werkgever diverse klachten over werknemer ontvangen (zou veel op plekken aanwezig zijn waar hij niet hoefde te zijn, als iemand binnenkwam sloot hij de computer snel af en gedroeg zich intimiderend). Werkgever is hierop een intern onderzoek gestart waaruit naar voren kwam dat werknemer veelvuldig niet-werkgerelateerde websites zoals gok- en sekssites bezocht. Werknemer is hiermee geconfronteerd maar ontkende deze sites te bezoeken. In een gesprek nadien heeft werknemer nogmaals ontkend dergelijke websites te hebben bezocht en meldde zich na dit gesprek ziek.

Bekentenis
Werknemer werd vervolgens vrijgesteld van het verrichten van werkzaamheden. Hoffmann Bedrijfsrecherche heeft op verzoek van werkgever nader onderzoek verricht. In het kader van dit onderzoek heeft werknemer aan Hoffmann Bedrijfsrecherche bekend bepaalde websites onder werktijd te hebben bezocht. Werkgever heeft geen enkel vertrouwen meer in werknemer en vraagt ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Verweer werknemer
Werknemer voert in de onderhavige procedure gemotiveerd verweer en stelt dat er een andere reden aan de gevraagde ontbinding ten grondslag ligt, namelijk zijn hoge ziekteverzuim als gevolg van rugklachten en de daarmee gepaard gaande moeilijke inzetbaarheid. Voorts voert werknemer aan dat alle collega’s het internet voor privézaken gebruiken. Werkgever zou dit oogluikend toestaan.

Oordeel kantonrechter
De kantonrechter oordeelt dat niet voldoende aannemelijk is geworden dat het ontbindingsverzoek gedaan zou zijn vanwege het hoge ziekteverzuim van werknemer en (daardoor) beperkte inzetbaarheid. Dit verweer wordt door de kantonrechter gepasseerd. De kantonrechter is voorts van oordeel dat onweersproken blijkt dat werknemer onder werktijd seksueel getinte sites heeft bezocht en veelvuldig onder werktijd met geld heeft gewed op (onder meer) voetbaluitslagen. Werknemer heeft in strijd met het ICT-reglement gehandeld.

Ontbinding zonder vergoeding
Dit brengt met zich dat er een dringende reden aanwezig is op basis waarvan de arbeidsovereenkomst ontbonden dient te worden. Werknemer heeft willen en wetens (in strijd met het ICT-regelement) gedurende werktijd veelvuldig en structureel websites bezocht die niet werkgerelateerd waren en daarenboven van zodanige aard dat van een bezoek daarvan onder werktijd in het bijzonder had moeten worden afgezien. Werknemer heeft daarmee van zijn zelfstandige positie in het bedrijf misbruik gemaakt. Nu de reden voor de ontbinding van de arbeidsovereenkomst geheel in de risicosfeer van werknemer ligt, kent de kantonrechter bij de ontbinding van de arbeidsovereenkomst geen vergoeding toe.

Bron: www.rechtspraak.nl, LJN-nr BW0238

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek