loading
views

Nieuwe Code E-mail

20 februari 2012

Per 1 januari 2012 is de herziene Code E-mail in werking getreden; een belangrijke wijziging in de e-mail marketingstrategie van het Nederlandse bedrijfsleven.

De Code E-mail vervangt de bestaande codes voor commerciële e-mail aan bedrijven en consumenten. De herziening was noodzakelijk om in de pas te lopen met technologische ontwikkelingen en strengere wettelijke eisen. De Reclame Code Commissie houdt toezicht op de naleving.

Code E-mail
In de nieuwe Code E-mail staat omschreven hoe en wanneer organisaties (adverteerders, bestandseigenaren en bewerkers) commerciële e-mail mogen versturen. In de Code staan onder andere belangrijke bepalingen, waarin eisen worden gesteld aan transparantie in het vragen van: toestemming, de afmeldprocedure en derdeverstrekking.

> Code Reclame via Email

Wat hield de Code E-mail ook weer in?
Even kort een herhaling van de belangrijkste punten uit de Code E-mail:
– Opt-in toestemming is nog steeds van kracht. De geadresseerde moet expliciete toestemming geven om hem mailings te sturen.
– Er moet duidelijk vermeld staan waarvoor het e-mailadres wordt gebruikt, wat er in de mailings staat en hoe frequent de ontvanger mailings mag verwachten. Ook moet er duidelijk vermeld staan of een e-mailadres aan derde partijen wordt verstrekt.
– Een geadresseerde moet zich kunnen afmelden op het niveau waarop hij zich heeft aangemeld. Opt-out moet altijd mogelijk zijn. En in het ‘Reply-To-veld’ moet een werkend e-mailadres staan en zeker geen noreply@-adres. Er moet met andere woorden gehoor worden gegeven aan een klant die e-mail terugstuurt naar de adverteerder.

Bron: DDMA, januari 2012

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek