loading
views

Werknemer moet op tijd reageren bij onjuiste toepassing cao

De Rechtspraak

28 oktober 2011

Werknemers moeten tijdig een vordering instellen wanneer de cao onjuist wordt toegepast. De verjaringstermijn hiervoor is vijf jaar, maar als de werknemer te lang niets doet kan hij hiermee zijn recht verspelen.

Voor de kantonrechtbank in Leiden diende een zaak waarbij een buschauffeur twee jaar na het beëindigen van zijn dienstverband bijna 6000 euro eiste van zijn toenmalig werkgever, vanwege onjuiste toepassing van de cao. Het ging hierbij om onder meer compensatie van rust- en feestdagen, berekening van uren tijdens meerdaagse reizen, vrije dagen, spaaruren en toeslagen.

Late reactie
De regels die voor het werk van buschauffeurs gelden zijn nauwkeurig vastgelegd in de cao. De werknemer ontving loonstroken en urenstaten, waarin de gemaakte berekeningen werden beschreven. Toch reageerde hij pas twee jaar na zijn uitdiensttreding.

Recht verspeeld
Volgens de rechter kon de werkgever er op een bepaald moment vanuit gaan dat de werknemer akkoord was met de berekeningen in de loonstroken en de urenstaten, omdat de werknemer er nooit bezwaar tegen maakte, gedurende zijn dienstverband van 1999 tot 2006. Door pas twee jaar na het beëindigen van het dienstverband bezwaar te maken, vindt de rechter dat de werknemer zijn recht heeft verspeeld.

Bron: Rechtspraak.nl, , LJN: BT6233

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek