loading
views

Akkoord per e-mail ook geldig

De Rechtspraak

Een concurrentiebeding is pas geldig als deze schriftelijk door de werknemer is aanvaard. Aan dit zogeheten schriftelijkheidsvereiste is ook voldaan als de werknemer per e-mail verklaart akkoord te zijn met de arbeidsovereenkomst.

Akkoord per e-mail
Dit bleek onlangs in een rechtzaak in Dordrecht, waarbij een werknemer en een werkgever met elkaar in onderhandeling waren. De werknemer verklaarde zich per e-mail akkoord met de conceptarbeidsovereenkomst, maar nog voordat hij aan zijn nieuwe baan was begonnen liet hij telefonisch weten dat hij een baan had geaccepteerd bij de concurrent. De werkgever beriep zich vervolgens op het concurrentiebeding.

De rechter oordeelde dat de akkoordverklaring per e-mail voldoende was voor het schriftelijkheidsvereiste, ondanks dat de overeenkomst niet met een handtekening was ondertekend. De rechter stelde de werkgever dus in het gelijk.

Bron: Rechtspraak.nl, LJN: BS1170

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek