loading
views

AVV CAO Tandtechniek 2011-201217 oktober 2011

AVV CAO Tandtechniek 2011-2012

Download: > AVV CAO Tandtechniek 2011-2012

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Tandtechniek.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 14 oktober 2011, nr. 16688, onder UAW nr. 11216.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek