loading
views

Principeakkoord CAO Veronica 2011-201212 oktober 2011

CAO-naam
CAO Veronica

Principeakkoord CAO Veronica 2011-2012
> niet beschikbaar

Looptijd
een looptijd van anderhalf jaar – van 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2012.

CAO-code t.b.v. loonheffing
1806

Loonmutaties
De bruto salarissen zullen met ingang van 1 januari 2011 structureel met 2% en vanaf 1 januari 2012 structureel met 1% worden verhoogd.

Arbeidsvoorwaarden
– Employability en scholing
Veronica is in principe bereid om de mogelijkheden van een EmployabilityCheck te onderzoeken. FNV Kiem zal Veronica informeren over de opzet en de kosten van een dergelijke online check die zij heeft laten ontwikkelen. Op basis van deze presentatie en informatie zal Veronica besluiten of ze een dergelijke check aan haar personeel wil aanbieden. Verder wordt door Veronica voor de looptijd van het CAO protocol een budget van €100.000,= (zegge: honderdduizend euro) vrijgemaakt voor specifiek opleiding en coaching van personeel. Hierbij zal het moeten gaan om bedrijfsmatige opleidingen die passen binnen c.q. aansluiten bij de bedrijfsactiviteiten van Veronica, zulks ter beoordeling van het management van Veronica.

– Flexibilisering van de arbeid
Gedurende de CAO zal Veronica meewerken aan een onderzoek naar flexibilisering van arbeid binnen Veronica. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd door een tussen partijen nader te bepalen onderzoeksbureau en zal volledig worden gefinancierd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De uitkomsten van het onderzoek zijn vrijblijvend en zullen tussen het management van Veronica en de bonden worden geëvalueerd.

– Internationale solidariteit
Veronica zal aan de bonden gedurende de CAO periode elk één advertentiepagina beschikbaar stellen in het Veronica magazine welke pagina door de bonden mag worden aangewend ter promotie van een project in het kader van internationale solidariteit. Deze advertentiepagina dient door elk van de bonden voor het einde van het CAO jaar en dus uiterlijk voor 30 juni 2012 te zijn opgenomen. Niet voor het einde van de CAO looptijd opgenomen pagina’s komen te vervallen. Het dient te gaan om campagnes binnen de grenzen die passen bij het blad Veronica Magazine. De betrokken pagina’s dienen door de betrokken bonden zelf te worden afgenomen en mogen niet worden ingezet voor promotie van derden, met uitzondering van de door de bonden gesteunde goede doelen.

– Collectieve Uitgeef CAO
Veronica heeft de intentie om gedurende de looptijd van de CAO constructief mee te werken aan de voorbereidingen voor een collectieve CAO voor publiekstijdschriften, die door het Nederlands Uitgevers Verbond wordt geïnitieerd. Veronica zal de bonden over de voortgang hiervan informeren.

Bron: CNV Dienstenbond, 11 oktober 2011

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek