loading
views

Berenschot: ondanks crisis functies moeilijk vervulbaar

10 oktober 2011

HR-professionals: vrees voor krapte arbeidsmarkt.

Voor het eerst sinds de economische terugslag ondervinden HR-professionals meer problemen met werving & selectie van nieuwe mensen. De komende tijd zal dat niet anders zijn, verwachten ze zelf.

Dit blijkt uit HR Trends 2011-2012, een onderzoek van ADP Nederland, Berenschot en Performa Uitgeverij, dat jaarlijks wordt uitgevoerd onder 972 Nederlandse HR-professionals.

Werven nieuwe medewerkers
In 2008 gaf nog 74% van de ondervraagden aan moeite te hebben met het werven van nieuwe medewerkers. Dit aantal daalde tot ruim een kwart (26%) in 2010. Nu gaat het cijfer weer omhoog. Uit het onderzoek blijkt dat in 2011 ruim een op de drie ondervraagden (35%) kampt met het vinden van de juiste mensen voor de organisatie. Voor komend jaar verwacht 43% van de HR-professionals problemen. Léon Vergnes, algemeen directeur van ADP Nederland: “Er is duidelijk sprake van een omslag. Bovendien lijkt het aantal weer langzaam het niveau van 2008 te bereiken, ondanks de berichten over oplopende werkloosheid en een dalend aantal vacatures als gevolg van de economische terugslag.”

Uitdaging HR: boeien en binden
Naast de instroom van nieuwe medewerkers wordt ook het behoud van werknemers een grotere uitdaging voor organisaties. Ruim een kwart (28%) heeft op dit moment moeite om bestaande werknemers binnen de organisatie te houden. Dat is drie keer zoveel als in 2010 (9%). Ondanks deze verslechtering schat de HR-professional niet in dat de trend zich doorzet. Twee op de tien respondenten geeft aan de aankomende twaalf maanden problemen te verwachten met het behouden van werknemers, nagenoeg hetzelfde niveau als in 2010 (21%). Dit was toen echter wel een te optimistische inschatting van de werkelijkheid dit jaar.

Hans van der Spek, Manager Kenniscentrum HRM bij Berenschot: “Door een tekort aan gekwalificeerd personeel gold lange tijd: ‘Als je werk niet bevalt, dan zoek je een andere baan’. Maar in economische mindere tijden lijkt het verstandiger voor werknemers om op zeker te spelen. Werknemers blijven liever zitten waar ze zitten en zoeken daardoor minder actief naar een nieuwe baan. Dit heeft echter wel een verlammend effect op de arbeidsmarkt.”

Moeilijk vervulbare functies
In het onderzoek is de HR-professional ook gevraagd in welke functiegroepen vacatures moeilijk vervulbaar zijn. Net zoals in 2010 zijn met name de technische functies lastiger in te vullen. Techniek & Onderhoud voert dit jaar de lijst aan (29%), op de voet gevolgd door ICT, waar de problemen steeds heftiger worden. Het aantal HR-professionals dat problemen verwacht bij de invulling van ICT-functies is sinds 2009 ruim verdubbeld van 11% naar 28%.

“Hoewel organisaties bij bijna alle functiegroepen meer problemen ondervinden dan afgelopen jaren, kenmerkt de krapte op de arbeidsmarkt zich door de mismatch tussen vraag en aanbod,” aldus Van der Spek. “Het valt bijvoorbeeld op dat organisaties meer problemen hebben met de invulling van bèta-gerelateerde functies dan met het vinden van bijvoorbeeld geschikte HR-professionals en juristen.”

Bron: Persbericht ADP, 10 oktober 2011

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek