loading
views

SNCU: Sluitende aanpak óf “dweilen”

Logo

4 oktober 2011

Een ‘sluitende handhavingsaanpak’ komt steeds dichter bij.

De SNCU is verheugd met de voorstellen van minister Kamp om gegevensuitwisseling tussen de Arbeidsinspectie en de SNCU mogelijk te maken en hoge boetes op te leggen aan ondernemers die niet geregistreerde uitzendbureaus inhuren. Het noemen van de SNCU in het wetsvoorstel WAADI ziet de SNCU als een bevestiging van het goede werk wat zij doet. Ook is zij positief over de adviezen van de Commissie LURA om tot een harde aanpak van de malafide uitzendbureaus te komen en de 6.000 malafide uitzendbureaus tot 0 te reduceren.

De SNCU deelt echter niet de mening van de Commissie over de zelfregulering. Inmiddels heeft de SNCU vanaf 2007 25 miljoen euro aan uitzendbureaus opgelegd om als ten onrechte niet betaald loon aan uitzendkrachten na te betalen. Daarnaast staan er bij Stichting Normering Arbeid (SNA) 2.535 gecertificeerde uitzendbureaus in het openbaar register. Het probleem met 6.000 malafide uitzendbureaus is inderdaad hardnekkig. Het is juist daarom noodzakelijk, dat met het pakket aan maatregelen zoals minister Kamp heeft geformuleerd, de publieke en de private handhavers nu in samenwerking krachtig gaan handhaven!

Loef
“Het gaat écht de goede kant op met de bewustwording over de omvang van het probleem en de noodzaak te komen tot een harde aanpak”, aldus Loef, directeur van SNCU. Het is zeer belangrijk dat straks óók de ondernemers kunnen worden aangepakt die uitzendbureaus inhuren die niet bij de Kamer van Koophandel zijn geregistreerd. Deze maatregel wordt 1 januari aanstaande ingevoerd. Hoge bestuurlijke boetes zullen hard aankomen. Ook is het goed dat diezelfde ondernemer aansprakelijk kan worden gesteld voor de betaling van het loon van de uitzendkrachten en de afdracht van belastingen. Dit is het geval als zij uitzendbureaus inhuren die niet voorkomen in het openbare register van SNA. Zouden deze maatregelen niet worden getroffen dan is het voor de publieke en de private handhavers niet mogelijk de malafide uitzendbureaus effectief aan te pakken, het is dan ‘dweilen met de kraan open’.

Wel vraagt Loef zich serieus af op welke wijze de enorme ambitie om in 2 jaar tijd het aantal van 5.000 – 6.000 malafide uitzendbureaus tot nul te reduceren moet worden gerealiseerd. Minimale voorwaarde is dat de overheid met de private handhavers zoals de SNCU, zo maximaal mogelijk gaat samenwerken en alle belemmeringen met name rondom gegevensuitwisseling wegneemt. De aanbeveling om sociale partners in andere sectoren, net zoals de uitzendsector met de SNCU heeft gedaan, een handhavingsautoriteit op te laten richten die CAO-naleving afdwingt, is een prima advies. Graag stelt de SNCU haar kennis en expertise hiervoor beschikbaar. Overigens is de ontbrekende schakel in het rapport van de Commissie de Europese component. “Malafiditeit is steeds meer een internationaal probleem. Gelukkig wordt in Brussel gewerkt aan een Europese handhavingsrichtlijn.”, aldus Loef.

Bron: SNCU, 4 oktober 2011

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek