loading
views

AVV CAO Technisch Installatiebedrijf 2011-20132 september 2011

AVV CAO Technisch Installatiebedrijf 2011-2013

Download: > AVV Technisch Installatiebedrijf 2011-2013

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Technisch Installatiebedrijf.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 31 augustus 2011, nr. 11201, onder UAW nr. 11204.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek